Posts Tagged ‘wonen’

Brigitte van der Burg: kraken geen Amsterdams probleem

26/02/2010

Bezoek aan MathenesserdijkBrigitte van der Burg (VVD, lid tweede kamer)- mede indiener leegstand- en kraakwet – was onlangs in de deelgemeenten Noord en Delfshaven om zich te laten informeren over de overlast door leegstand en kraken. “Landelijk krijg ik vaak te horen dat kraken en leegstand een puur Amsterdams probleem is. Ik geloof daar niets van”, aldus Van der Burg.

In Noord en Delfshaven werd haar vermoeden bevestigd. Marianne de Bever-Van Eck (lijsttrekker VVD Noord) nam haar mee op een rondleiding langs tientallen gekraakte en leegstaande panden. “Triest hoe mooie panden volledig aan het verpauperen zijn, mijn initatiefwetsvoorstel kan veel betekenen voor Rotterdam. Kraken wordt strafbaar en leegstand moet na zes maanden aan de gemeente worden gemeld. Uiteindelijk kan de plaatselijk overheid zelfs overgaan tot bestuurlijke dwang met herhaalde boetes. Zo kan een eigenaar uiteindelijk boetes verwachten tot EUR 40.000”, stelt Van der Burg.

In Delfshaven nam Pascal Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven) haar mee voor een gesprek met bewoners van de Mathenesserdijk. “Ongelooflijk dat de overheid niet ingrijpt wanneer er gevaar voor brand is. Dit heeft niets met kraken te maken maar met de veiligheid van onze bewoners, dat kan direct worden aangepakt”, aldus Van der Burg. Jeannette Baljeu (lijsttrekker VVD Rotterdam) is woedend. “Ik ga schriftelijke vragen stellen aan de Burgermeester over deze onveilige situatie, de bewoners zijn zichtbaar angstig en doen al weken geen oog dicht. Dit moet worden aangepakt” zegt Baljeu.

’s Gravendijkwal ondertunnelen

22/02/2010

De VVD is al sinds lange tijd groot voorstander van de ondertunneling van de ’s Gravendijkwal en de Henegouwerlaan. Het ‘open riool’ is de liberalen, net als de omwonenden, een doorn in het oog. Al lange tijd heeft de gemeenteraad het college gevraagd met planvorming voor overkapping van de weg te komen. Er kwam echter niets. Tot gisteren.

Voor de raadsvergadering van 18 februari heeft VVD-fractielid Bas van Tijn een spoeddebat aangevraagd over de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Hierbij pleitte hij voor het reserveren van de benodigde gelden. Van Tijn: “We zijn het er allemaal over eens dat de bestaande situatie moet worden aangepakt. Over de precieze uitvoering ervan eigenlijk ook, alleen heeft dat nog steeds niet geleid tot een schep in de grond. Om te zorgen dat van uitstel geen afstel komt, wil ik het geld oormerken, zodat het niet aan iets anders kan worden uitgegeven.”

De motie van de VVD hiertoe werd ondersteund door Leefbaar, het CDA en de CU/SGP, maar kon net niet rekenen op een meerderheid. Een motie van o.a. de PvdA met dezelfde strekking, maar die een stuk minder sterk en minder ambitieus is, werd wel aangenomen.

Van Tijn: Natuurlijk had ik graag gezien dat mijn motie was aangenomen, zodat er snel écht aan de slag kon worden gegaan met de ondertunneling, maar ik hoop van ganser harte voor de omwonenden dat nu van uitstel geen afstel komt!”

Brandgevaar dreigt op Mathenesserdijk

19/02/2010

Bezoek aan MathenesserdijkKrakers hebben hun intrek genomen op de Spangesekade 165-174. Dit bedrijvenpand werd door PWS vijf maanden geleden leeggeruimd om de brandveiligheid te verbeteren. In de tussentijd hebben krakers er bezit van genomen en zitten bewoners van de Mathenesserdijk met de handen in het haar. Niet zo vreemd want enkele jaren geleden werd de Mathenesserdijk ook al opgeschrokken door een brand als gevolg van krakers.

“Gisteren ben ik met een aantal bewoners gaan praten om inzicht te krijgen in de situatie” vertelt Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven). De problemen op de dijk zijn groot: brandgevaar, stank- en geluidsoverlast. Bewoners komen niet toe aan een goede nachtrust en hebben al vaak met de brandweer en politie gebeld. Gisteren heeft de politie een bezoek aan het pand gebracht, maar hebben alleen de afspraken met bewoners genoteerd. “De zaak moet in de hens vliegen voor er maatregelen worden genomen” stelt een bewoner die anoniem wil blijven.

Inmiddels heeft DS+V een onderzoek toegezegd en heeft PWS een gerechtelijke procedure aangespannen, maar de situatie blijft in de tussentijd ongewijzigd. “Bewoners zijn terecht ongerust. Gezien de staat van de panden moeten de brandweer, politie en de diensten veel steviger optreden” vervolgt Lansink zijn betoog. De kraak is gezien de korte tijd van leegstand in zijn ogen volledig illegaal.

Tijdens het bezoek van Brigitte van der Burg (VVD, lid tweede kamer) op 23 februari zal Lansink landelijke aandacht vragen voor de problemen op de dijk. Van der Burg is mede indiener van het initiatiefwetsvoorstel leegstand en kraken.

Bestrijden leegstand en kraken

18/02/2010

Brigitte van der BurgVVD, CDA en ChristenUnie willen met een initiatiefwetsvoorstel zowel kraken als leegstand tegen gaan, in een integrale aanpak. Die aanpak begint bij de aanpak  van leegstand door eigenaren en gemeenten. Daarbij komt de strafrechtelijke aanpak van kraken. ‘Wij willen het recht van de brutaalsten niet langer voorrang geven als het gaat om kraken. Dit wetsvoorstel geeft de gemeenten de instrumenten die zij nodig hebben’, aldus de indieners.

Een van de indieners – Brigitte van der Burg (VVD tweede kamer lid) – bezoekt 23 februari de deelgemeenten Noord en Delfshaven om zich verder te verdiepen in leegstand en kraken in de grote steden. Daarnaast zal zij natuurlijk de mogelijkheden van het initiatiefvoorstel toelichten.

VVD Delfshaven op de bres voor studenten

13/02/2010

De VVD Delfshaven ziet met lede ogen studenten na het afstuderen vertrekken uit deze mooie deelgemeente. In Delfshaven wonen duizenden studenten met veel plezier. Studentenkamers genoeg, maar helaas nog steeds een chronisch gebrek aan zelfstandige woonruimte.

De wachtlijst hiervoor is schrikbarend, studentencorporatie Stadswonen kan de enorme vraag niet aan. Particuliere verhuurders eisen meestal een vast inkomen, bij de reguliere corporaties komen studenten pas na vele jaren aan de beurt, en dan is het te laat.

Tegelijkertijd kent Delfshaven een enorme scheefgroei aan sociale huurwoningen (maar liefst 60% van de woningvoorraad!), vaak gepaard met de nodige sociaal-maatschappelijke problemen.

De VVD Delfshaven wil die jonge, ambiteuze mensen voor dit stadsdeel behouden en wil daarom dat een deel van de enorme voorraad sociale huurwoningen beschikbaar komt voor de huisvesting van studenten. Corporaties moeten het beheer van hun complexen over dragen aan studentencorporatie Stadswonen.

Deze maatregel is op korte termijn uit te voeren. Daarnaast kost het de Rotterdamse belastingbetaler geen cent!

Wonen en werken in Delfshaven

03/02/2010

Vanavond was ik aanwezig bij het debat van D66 Delfshaven over wonen en werken in Delfshaven. Het bevestigde mij enorm dat een sterke VVD Delfshaven van onze prachtige deelgemeente een kansrijk gebied kan maken. Investeringen in economische ontwikkelingen, winkelstraten en een gezondere mix tussen sociale huur, vrijesectorwoningen en koopwoningen zijn geen investeringen in steen maar investeringen in mensen.

Het blijft schrijnend dat politieke besluitenloosheid en verkeerde keuzes, er voor zorgen dat winkelstraten en woongebieden verpauperen. Het heeft bijvoorbeeld meer dan tien jaar geduurd voordat de Nieuwe Binnenweg werd aangepakt. De problemen zijn daar inmiddels zo groot, dat alleen een forse bijdrage en inzet van de gemeente de zaak kunnen rechtzetten. Die investeringen zijn zeker nodig. Een aantrekkelijke winkelstraat trekt namelijk nieuwe bewoners aan en geeft veel leefplezier.

Alfred Riebeek (actieve bewoner van het Burgermeester Meineszplein) gaf aan dat dezelfde besluitenloosheid en gebrek aan prioriteit het plein en de omgeving ook laten verpieteren. De deelgemeente geeft aan er geen geld voor te hebben, zelfs een intentieverklaring gaat al te ver. Zo blijkt maar weer dat de prioriteiten in Delfshaven verkeerd zijn. Als bijna de helft van onze begroting op gaat aan sociaal gerommel in de marge, is er inderdaad geen euro meer te vinden. Het wordt tijd dat PvdA en GroenLinks zich beseffen dat Delfshaven zich van een probleemwijk aan het ontwikkelen is naar een prachtwijk. Dat vraagt een heel andere begroting! Minder geld naar welzijn dus en meer investeringen in de buitenruimte, economie en wonen.   

Nieuwe bewoners met meer koopkracht zijn namelijk van groot belang. Onze ondernemers zijn namelijk door het gebrek aan koopkracht nauwelijks in staat om het hoofd boven water te houden. Maar Mark van de Velde (stadssocioloog) gaf nog een reden aan waarom bewoners met werk zo van belang zijn. “Mijn zoontje van drie ziet mij elke dag naar mijn werk vertrekken. Hij vindt dat  normaal. Als je in een wijk woont waar iedereen werkloos is, wordt de standaard al snel thuiszitten”. Ik ben het volkomen met hem eens. Ik ben dan ook blij dat de VVD Delfshaven en de VVD Rotterdam zich al jaren hard maken voor een gezondere mix in het woningaanbod, het wegwerken van achterstanden en werkgelegenheid.