Posts Tagged ‘winkeliers’

Voorlopig inrichtingsplan Nieuwe Binnenweg goedgekeurd

04/07/2010

VVD DelfshavenAfgelopen deelraadsvergadering is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Nieuwe Binnenweg unaniem door de deelraad aangenomen. “Een belangrijke stap in de revitalisering van de Nieuwe Binnenweg,” aldus Lansink (fractievoorzitter VVD Delfshaven). De VVD Delfshaven was erg te spreken over het proces waarmee het dagelijks bestuur tot het plan is gekomen.

In zijn betoog sprak Lansink zijn hulde uit. “Ik zie drie belanghebbenden op de Nieuwe Binnenweg. De bewoners die een prettig leefklimaat willen hebben. De ondernemers die al jarenlang zaken doen op deze winkelstraat en toekomstige winkeliers met mogelijk geheel andere wensen. Het inrichtingsplan is een goed compromis tussen de diverse wensen.” Lansink riep het dagelijks bestuur wel op het inrichtingsplan en de uitvoering daarvan als een startpunt te zien en geld te reserveren voor doorontwikkeling en aanpassingen gedurende vele jaren. “De Nieuwe Binnenweg is in tientallen jaren flink achteruit gegaan, daar kan verandering in komen mits er voldoende geld is om na de inrichting nog het nodige te doen,” stelt Lansink.

Tot slot van zijn betoog riep Lanink het dagelijks bestuur op een goede regeling te treffen met de winkeliers voor inkomstenderving tijdens de herinrichting. De herinrichting gaat waarschijnlijk veertig weken duren. Na het onderhoud aan de Lage Erfbrug is dit het tweede grote project waardoor de Nieuwe Binnenweg slecht bereikbaar is. Daar moeten winkeliers voor worden gecompenseerd.