Posts Tagged ‘werken’

Werken nieuwe stijl maakt werken persoonlijk

14/04/2010

Gisteren was ik bij Conclusion voor de presentatie van het nieuwe boek “Werken nieuwe stijl” van Bas van Haterd en een presentatie van KPN over het nieuwe werken.

Wat mij opvalt aan de discussies over het nieuwe werken, dat de noodzaak erg vanuit de organisatie gedreven is: besparingen, vergroten van de productiviteit en bijvoorbeeld het tegengaan van uitval. Dat dit allemaal gevolgen zijn van invoering van het nieuwe werken geloof ik graag. Maar volgens mij zijn dat voor een succesvolle introductie van het nieuwe werken op de werkvloer niet de juiste argumenten.

Het nieuwe werken maakt werken persoonlijk en op maat. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de werknemer zelf bepaalt hoe en met welke “spullenboel” hij werkt en op welk tijdstip. Een open deur zou je zeggen, dat is toch de basis van het nieuwe werken? Eens maar toch probeer ik een nuance aan te brengen. Het gaat er mij dus niet om dat alle medewerkers 100% op een nieuwe manier gaan werken. Nee, het is een individuele keuze om op een manier te werken die bij je past. Dus als jij de hele dag achter een buro wilt zitten, moet dat in mijn ogen kunnen. Wil je met een iPad midden in de nacht aan je projecten werken vanuit je bed of in de kroeg is dat ook ok.

Dat gaat veel vragen van managers. Managers zullen minder moeten gaan sturen op aanwezigheid, meer vertrouwen hebben in het eigen oordeel van ondergeschikten: coachende en inspirerende managers kortom. Werken los van plaats en tijd geeft ook de mogelijkheid via andere kanalen dan je directe collega’s aan je informatie of kennis te komen. Veel medewerkers en zeker de nieuwe generatie medewerkers zijn gewend hun (sociale) netwerk in te zetten om tot resultaten en oplossingen te komen. Organisaties zullen hier beleid voor moeten hebben, wat mij betreft een zeer open beleid. Het delen van kennis en waardebepaling achteraf (ook met concurrenten) zal de komende jaren een vlucht nemen. Werk aan de winkel dus voor managers om dat in goede banen te leiden.

Tot slot nog de belangrijkste les tijdens de bijeenkomst werken nieuwe stijl. Succesvolle implementatie trajecten voor het nieuwe werken zijn altijd die trajecten waar HRM de leiding had in het project! Waak er dus voor dat het nieuwe werken een technologische oorsprong kent, het moet vanuit de mensen komen!

[Hashtags voor twitter over het nieuwe werken: #hnw, #werkennieuwestijl]

Wonen en werken in Delfshaven

03/02/2010

Vanavond was ik aanwezig bij het debat van D66 Delfshaven over wonen en werken in Delfshaven. Het bevestigde mij enorm dat een sterke VVD Delfshaven van onze prachtige deelgemeente een kansrijk gebied kan maken. Investeringen in economische ontwikkelingen, winkelstraten en een gezondere mix tussen sociale huur, vrijesectorwoningen en koopwoningen zijn geen investeringen in steen maar investeringen in mensen.

Het blijft schrijnend dat politieke besluitenloosheid en verkeerde keuzes, er voor zorgen dat winkelstraten en woongebieden verpauperen. Het heeft bijvoorbeeld meer dan tien jaar geduurd voordat de Nieuwe Binnenweg werd aangepakt. De problemen zijn daar inmiddels zo groot, dat alleen een forse bijdrage en inzet van de gemeente de zaak kunnen rechtzetten. Die investeringen zijn zeker nodig. Een aantrekkelijke winkelstraat trekt namelijk nieuwe bewoners aan en geeft veel leefplezier.

Alfred Riebeek (actieve bewoner van het Burgermeester Meineszplein) gaf aan dat dezelfde besluitenloosheid en gebrek aan prioriteit het plein en de omgeving ook laten verpieteren. De deelgemeente geeft aan er geen geld voor te hebben, zelfs een intentieverklaring gaat al te ver. Zo blijkt maar weer dat de prioriteiten in Delfshaven verkeerd zijn. Als bijna de helft van onze begroting op gaat aan sociaal gerommel in de marge, is er inderdaad geen euro meer te vinden. Het wordt tijd dat PvdA en GroenLinks zich beseffen dat Delfshaven zich van een probleemwijk aan het ontwikkelen is naar een prachtwijk. Dat vraagt een heel andere begroting! Minder geld naar welzijn dus en meer investeringen in de buitenruimte, economie en wonen.   

Nieuwe bewoners met meer koopkracht zijn namelijk van groot belang. Onze ondernemers zijn namelijk door het gebrek aan koopkracht nauwelijks in staat om het hoofd boven water te houden. Maar Mark van de Velde (stadssocioloog) gaf nog een reden aan waarom bewoners met werk zo van belang zijn. “Mijn zoontje van drie ziet mij elke dag naar mijn werk vertrekken. Hij vindt dat  normaal. Als je in een wijk woont waar iedereen werkloos is, wordt de standaard al snel thuiszitten”. Ik ben het volkomen met hem eens. Ik ben dan ook blij dat de VVD Delfshaven en de VVD Rotterdam zich al jaren hard maken voor een gezondere mix in het woningaanbod, het wegwerken van achterstanden en werkgelegenheid.