Posts Tagged ‘VVD’

Overkapping ‘s-Gravendijkwal gaat gewoon door

24/06/2010

De overkapping van de ‘s-Gravendijkwal gaat, als het aan de VVD ligt, gewoon door. Definitieve besluitvorming moet nog wel plaatsvinden. Woordvoerder Jan-Willem Verheij: “De vraag is niet of, maar wanneer overkapping plaats gaat vinden.”

Het met name door GroenLinks en SP verspreide gerucht dat de overkapping van de ’s Gravendijkwal niet door zou gaan, is volgens de VVD op lucht gebaseerd. “Volkomen onnodig wordt hierdoor onrust veroorzaakt”, aldus Verheij van de VVD fractie. ‘Iedere fractie was hier voor, en het staat ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s. Niet doorgaan is niet aan de orde.’ Er blijkt ook de afgelopen maanden doorgewerkt te zijn aan de planvorming, wat voor de VVD een signaal is dat het plan ook door het stadsbestuur serieus wordt genomen.

De discussie is ontstaan door het ontbreken van de ‘s-Gravendijkwal in de onlangs gepresenteerde financiële kaders. Verheij: “De beslissing over de precieze fasering van de ondertunneling is een investeringsbeslissing. Dat is een gedetailleerde beslissing en die komt dus pas in het najaar aan de orde. Nu hebben we het alleen over de kaders.”

Er moet dus nog wel het nodige gebeuren, maar het plan is zeker niet van de baan. GroenLinks en SP hadden dus beter kunnen weten. Verheij: ‘Later dit jaar verwachten wij een voorstel, met een kostenraming’. Dan kan tot aanleg besloten worden, met daarbij een keuze over de vorm en over het al dan niet faseren. Voor de VVD telt daarbij zwaar dat het plan een geweldige kwaliteitsverbetering voor dit woongebied zal opleveren.

Shoppen is ook zondagsrust

31/05/2010

Shoppen is ook zondagsrustGisteren gingen we met een grote groep enthousiaste VVD-ers de straat op om te strijden voor behoud van de zondagopenstelling. Voor mij is het zo klaar als een klontje dat de overheid zich niet moet bemoeien met de openingstijden van een winkel. Dat kunnen ondernemers immers prima zelf.

Vaak hoor je dat ondernemers zo geen rust hebben en altijd maar aan de 24-uurs economie tegemoet moeten komen. Klinkklare onzin natuurlijk. De VVD wil ondernemers tot niets verplichten. Dat betekent dat wij ondernemers niet verplichten om dicht OF open te zijn. Het is aan de ondernemer!

Gelukkig vonden we veel steun voor ons standpunt, we hebben vele steunbetuigingen gekregen. In enkele uren waren we 1500 tassen kwijt aan het winkelende publiek met op de tas groots de leus “Shoppen is ook zondagsrust, VVD Zeker Nu”. Je zag de tassen werkelijk overal opduiken.

Kortom een geslaagde dag, waarbij we zichtbaar aanwezig waren met inhoudelijke standpunten. Er is echt wat te kiezen op 9 juni. Wil je lekker blijven shoppen op zondag? Stem dan VVD.

VVD kijkt uit naar kraakverbod

18/05/2010

Forse bezuinigingen in Delfshaven

16/04/2010

Presentatie coalitieaccoord PvdA en Groenlinks DelfshavenDe economische crisis heeft grote gevolgen voor Delfshaven. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde coalitieaccoord van Pvda en Groenlinks. Er wordt in het coalitieaccoord gesproken van een bezuiniging van 2 miljoen in 2011 tot zo’n 5 miljoen in 2014. Met een huidige begroting van krap 40 miljoen is dit een forse taakstelling.

Pascal Lansink (VVD Delfshaven) is blij dat de coalitiepartijen naast deze te verwachten korting vanuit de stad op zoek gaan naar geld binnen de eigen begroting om nieuw beleid in te kunnen zetten. “Wij hebben in de verkennende gesprekken met de PvdA aangegeven dat de tijd rijp is om de volledige begroting en het aanbod goed tegen het licht aan te houden. Om de begroting van Delfshaven op die manier flexibeler te maken en aan te laten sluiten op nieuwe uitdagingen in Delfshaven,” vertelt Lansink.

Lansink maakt zich om een aantal punten in het coalitieaccoord ernstige zorgen. Veel ambities worden afhankelijk gemaakt van “Plus op west”. Aangezien er nog geen enkele overeenstemming is met de stad en wij geen enkel inzicht hebben in wat deze plus ons gaat brengen, is het lastig te oordelen hoe realistisch de plannen van PvdA en Groenlinks zijn. “Ik vind het onverstandig om in tijden van crisis je ambities afhankelijk te maken van derden. De kans is groot dat op alle fronten de broekriem wordt aangehaald en de geldkraan dichtgedraaid,” aldus Lansink.

Het voornemen om te gaan verdichten in Delfshaven is naar mening van Lansink onverstandig: dus meer hoogbouw in de wijken. De laagbouw en het “dorpse” karakter van Delfshaven zijn karakteristieken van deze deelgemeente en daarmee zeer onderscheidend.  Daarnaast is Delfshaven al de meest “betonnen” deelgemeente van Rotterdam.

Ook mist Lansink aandacht voor twee belangrijke zaken. Het accoord rept niet over de leegstand in Delfshaven. Deze zal alleen maar toenemen de komende jaren en werkt verpaupering en een onveilig gevoel in de hand. Daarnaast mist hij een duidelijke visie op mobiliteit. De coalitie wil het autogebruik terugdringen en het fietsen aantrekkelijker maken. Lansink vindt het naast onhaalbaar om het autogebruik als deelgemeente terug te brengen, ook te onduidelijk hoe de coalitie dit wil bewerkstelligen. “Ook Delfshavenaren zullen de komende tientallen jaren niet uit de auto te krijgen zijn, het is dus verspilde moeite hier inzet op te plegen,” betoogt Lansink.

De voorgestelde bezuinigingen op de buitenruimte, groen, schoon en heel zijn voor Lansink onbespreekbaar. Volgens de VVD Delfshaven brengt een schone, groene en hele buitenruimte meer veiligheid en wooncomfort. het heeft dus effect op veel van de doelstellingen die de coalitie zich stelt. Lansink is bereid te kijken naar de doelmatigheid van de investeringen, maar van een korting kan nooit sprake zijn.

Orde op zaken

12/04/2010

De VVD wil de belastingen op werken en ondernemen verlagen, de staatsfinanciën zo snel mogelijk weer op orde brengen en tegelijkertijd extra geld vrijspelen voor investeringen in veiligheid, wegen en onderwijs.

Schatkist op orde

De VVD wil de komende kabinetsperiode 20 miljard euro bezuinigen én alle maatregelen nemen om de daaropvolgende kabinetsperiode nog eens 10 miljard euro te besparen. Het VVD beleid maakt de overheid weer financieel gezond, bespaart ieder huishouden uiteindelijk een kleine 25.000 euro schuld en zorgt voor snel economisch herstel en meer werkgelegenheid.

Bezuinigingen

 • De VVD wil een kleinere staat met een kwart minder politici, halvering van het aantal ministers en veel minder ambtenaren. Dit levert 4 miljard euro op in 2015, oplopend naar ruim 6 miljard in 2020.
 • De VVD wil uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de afdracht aan de Europese Unie halveren. In 2015 bespaart dit 4,5 miljard euro belastinggeld, oplopend naar 5,5 miljard in 2020.
 • De VVD wil de kansloze immigratie tot nul beperken en stoppen met inburgeringssubsidies. Immigranten moeten voor werk en niet voor de uitkering naar Nederland komen, dus de eerste tien jaar in Nederland krijgen zij geen uitkering. Dit levert 0,5 miljard euro op in 2015, oplopend naar een kleine 2 miljard in 2020.
 • In de sociale zekerheid wordt de re-integratiebureaucratie beperkt en alleen écht jong gehandicapten krijgen een uitkering. De WW wordt korter, maar de eerste maanden hoger. Dit leidt in 2015 tot 4 miljard euro besparingen, oplopend tot 9 miljard in 2020.

Investeringen

 • De VVD investeert in veiligheid door méér blauw op straat: 3.500 agenten extra, ook op het platteland.
 • De VVD investeert jaarlijks 500 miljoen euro in extra wegen en een forse uitbreiding van het spoorwegennet.
 • De VVD investeert 2,5 miljard euro in de kwaliteit van het onderwijs waarmee deze een stevige impuls krijgt.

Vernieuwingen

 • Op basisscholen krijgen kinderen weer les in d’s en t’s, de kwaliteit van het vakonderwijs moet omhoog en de VVD wil meer academici voor de klas.
 • De VVD kiest voor betaalbare zorg van betere kwaliteit en dichter bij huis.
 • Werken en ondernemen moet weer lonen, daarom verlaagt de VVD de belastingen.

Wat wil de VVD niet?

 • De VVD wil niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek (de overdrachtsbelasting willen we wél aanpakken).
 • De VVD wil direct stoppen met de kilometerheffing.
 • De VVD wil de Bosbelasting (inkomensafhankelijke ouderenbelasting) afschaffen.

Sterker uit de crisis

Met dit programma van de VVD loodsen wij Nederland door de crisis. Ons land moet weer perspectief krijgen: een gezonde economie die weer voor werk en inkomen zorgt, voor beter onderwijs, veiligheid op straat en échte integratie. Zeker nu.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Klik hier voor de financiële bijlage

Winsemius adviseert coalitie VVD, CDA, D66 en PvdA

31/03/2010

In de afgelopen negen dagen heeft de verkenner, dhr. Winsemius, gesprekken gevoerd met de Rotterdamse partijen. Vandaag heeft hij zijn conclusies getrokken. Zijn voorstel is om een coalitie met VVD, CDA, D66 en PvdA verder te bekijken. Fractievoorzitter Jeannette Baljeu: “We zullen het voorstel eerst in eigen fractie bespreken.”

Als verrassende optie werd tijdens de gesprekken de combinatie van PvdA en LR met VVD, CDA, D66 naar voren gebracht. De VVD vond dit een spannende optie. Baljeu: “We hadden een brug kunnen bouwen naar elkaar. Het had de mogelijkheid geboden tot veel politieke vernieuwing in de collegesamenwerking, maar ook in de relatie met en in de raad.” Het bleek een brug te ver voor de PvdA.

Uit de analyse van Winsemius is in ieder geval duidelijk naar voren gekomen dat een bestuur met de middenpartijen VVD, CDA, D66, het meest wenselijk is. De VVD had graag de gesprekken vanuit het midden met LR danwel met de PvdA eerst verder verkend. “Beide opties waren wat ons betreft bespreekbaar,” aldus Baljeu. “Het advies van Winsemius is door ons ook als kansrijk beoordeeld in een eerdere fase in het proces. Als de fractie dit advies besproken heeft en opvolgt, zullen we de vervolggesprekken starten.”

Boerkaverbod, niet mijn VVD

31/03/2010

Paul de Krom (VVD tweede kamerlid) pleit voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Eén van de weinige VVD standpunten waar ik het als rasechte liberaal niet mee eens ben. Natuurlijk ben ik tegen het onderdrukken van vrouwen. Maar ik ben niet overtuigd dat de meeste vrouwen met een boerka of nikab in Nederland zo’n dresscode hebben uit verplichting. Dat zouden we dan eerst maar eens uit moeten zoeken.

Wat we ook moeten uitzoeken is de omvang van het probleem. Hoeveel duizenden vrouwen in Nederland dragen een boerka of nikab? Ik woon in de grote stad Rotterdam en dan ook nog eens in een “achterstandswijk” en ik heb nog nooit een boerka mogen aanschouwen. Lopen de dames dan ergens in onze dorpen massaal het gezicht te bedekken?

Laatste punt is de identificatie. Volgens mij is dit nou ook niet het belangrijkste probleem. Wanneer je een probleem geeft door je (crimineel) gedrag moet je je kunnen identificeren en dus de burka uitdoen of nikab afdoen. Dat kan ter plekke worden opgelost toch? Identificatie is in Nederland overigens alleen verplicht wanneer een diender een vermoeden heeft dat je iets fout hebt gedaan. Dat kan dus niet zomaar te pas en te onpas.

Ik roep mijn VVD dan ook op zich ver te houden van symboolpolitiek. Ik zie liever oplossingen voor het terugbrengen van onze staatsschuld, betaalbare zorg, oplossen (jeugd)werkloosheid en zie graag dat van Nederland het meest innovatieve land ter wereld wordt gemaakt. Als we dat allemaal hebben geregeld (en dat kan de VVD!) kunnen we ons bezig gaan houden met gerommel in de marge.

Zie ook:

Standpunt Raad van Staten Frankrijk

Uit de oude doos: Bolkestein

VVD Delfshaven heeft zetel behouden

04/03/2010

VVD DelfshavenOok in de komende periode zal de VVD Delfshaven in de deelraad vertegenwoordigd zijn. In vergelijking met de vorige deelraadsverkiezingen hebben wij meer kiezers aan ons weten te binden, maar heeft dat nog niet geleid tot een extra zetel. Ik wil alle kiezers van Delfshaven bedanken voor het uitbrengen van hun stem en het in ons uitgesproken vertrouwen. Ik ben blij met deze uitslag. Enerzijds omdat we weer in de deelraad zitten om daar ons geluid te laten horen, anderzijds omdat er een spannendere verdeling in zetels is ontstaan.

Grote verliezer van de verkiezingen is de PvdA. Zij leveren maar liefst vier zetels in. Onze felicitaties gaan uit naar D66 die met twee zetels nieuw binnenkomen in de deelraad.

Zetelverdeling:

PvdA 12 zetels (was 16)

GroenLinks 5 zetels (was 3)

Leefbaar Rotterdam 3 zetels (was 4)

CDA 2 zetels (was 1)

VVD 1 zetel (was 1)

D66 2 zetels (was 0)

[Deze post is 5 maart aangepast op basis van de definitieve uitslag van het stemburo.]

Jij bent nu aan zet!

03/03/2010

VVD DelfshavenDe campagne is voorbij. Met tientallen vrijwilligers, duizenden flyers, publiciteit in de landelijke en lokale media, meer dan honderd tweets, canvas- en straatacties hebben we ons uiterste best gedaan ons verhaal over te brengen. Niet alleen tijdens de afgelopen campagne maanden overigens.

De afgelopen vier jaar hebben wij permanent campagne gevoerd. Door stevig oppositie te voeren, in de wijken actief te zijn met wandelingen, themabijeenkomsten en gesprekken bij bewoners thuis. Ik hoop dat onze inzet en betrokkenheid zich zal vertalen naar een grote winst voor de VVD Delfshaven. Delfshaven verdient namelijk echt een grote VVD: betrokken, betrouwbaar en fatsoenlijk.

Ik wil hier iedereen bedanken voor de inzet en de warme succeswensen de afgelopen weken. Ik heb een goed gevoel over de uitslag.

Heb je nog niet gestemd? Denk dan serieus aan de VVD zowel in de stad als in de deelgemeente. VVD, Zeker nu!

Brigitte van der Burg: kraken geen Amsterdams probleem

26/02/2010

Bezoek aan MathenesserdijkBrigitte van der Burg (VVD, lid tweede kamer)- mede indiener leegstand- en kraakwet – was onlangs in de deelgemeenten Noord en Delfshaven om zich te laten informeren over de overlast door leegstand en kraken. “Landelijk krijg ik vaak te horen dat kraken en leegstand een puur Amsterdams probleem is. Ik geloof daar niets van”, aldus Van der Burg.

In Noord en Delfshaven werd haar vermoeden bevestigd. Marianne de Bever-Van Eck (lijsttrekker VVD Noord) nam haar mee op een rondleiding langs tientallen gekraakte en leegstaande panden. “Triest hoe mooie panden volledig aan het verpauperen zijn, mijn initatiefwetsvoorstel kan veel betekenen voor Rotterdam. Kraken wordt strafbaar en leegstand moet na zes maanden aan de gemeente worden gemeld. Uiteindelijk kan de plaatselijk overheid zelfs overgaan tot bestuurlijke dwang met herhaalde boetes. Zo kan een eigenaar uiteindelijk boetes verwachten tot EUR 40.000”, stelt Van der Burg.

In Delfshaven nam Pascal Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven) haar mee voor een gesprek met bewoners van de Mathenesserdijk. “Ongelooflijk dat de overheid niet ingrijpt wanneer er gevaar voor brand is. Dit heeft niets met kraken te maken maar met de veiligheid van onze bewoners, dat kan direct worden aangepakt”, aldus Van der Burg. Jeannette Baljeu (lijsttrekker VVD Rotterdam) is woedend. “Ik ga schriftelijke vragen stellen aan de Burgermeester over deze onveilige situatie, de bewoners zijn zichtbaar angstig en doen al weken geen oog dicht. Dit moet worden aangepakt” zegt Baljeu.