Posts Tagged ‘verkiezingsprogramma’

VVD: gemeenten moeten op tijd betalen

26/02/2010

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt schade op door het lakse betaalgedrag de overheid. Daarom wil de VVD dat de overheid zijn rekeningen op tijd betaalt. Landelijk komt daar weinig van terecht, omdat het kabinet dit onderwerp niet serieus neemt. VVD Kamerlid Ton Elias heeft in overleg met alle lokale VVD fractieleiders vastgesteld dat daar waar de VVD het voor het zeggen heeft (of krijgt!) de overheid gemeente alle facturen binnen 30 dagen betaalt. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de 50 dagen die het nu blijkt te vergen (bron: NOS/Intrum Justitia 26 februari).

Anderhalf jaar geleden, november 2008, beloofde minister-president Balkenende de eerste, snelste en gemakkelijkste maatregel tegen de crisis: de overheid zou z’n facturen sneller gaan betalen. Na die belofte gebeurde er echter niks. “Buitengewoon slappe kost”, aldus VVD-woordvoerder Ton Elias, die Kamervragen over deze kwestie stelde, waarop de betalingstermijn van 45 naar 30 dagen werd terug gebracht.

Elias: “Dat leek goed nieuws. Maar als je in politiek Den Haag formeel iets regelt, is het daarmee nog niet ook iets dat in de praktijk gebeurt. Dat geldt hier helaas in wel zéér sterke mate. Terwijl het voor MKB-ondernemers nu juist zo verdraaid belangrijk is, want iedere euro op hun bankrekening is er één. Zeker nu. In de praktijk bleek helaas dat weinig van deze regeling terecht is gekomen, terwijl het natuurlijk het allersimpelste is dat je als kabinet kunt regelen. Maar zelfs dit kreeg Balkenende-IV niet voor elkaar.”

Kort na de zomer van vorig jaar bleken rekeningen 49 dagen open te staan, in plaats van dat er binnen de formele termijn van dertig dagen betaald werd. Het aantal facturen dat langer dan zestig dagen openstond bleek zelfs met 30 á 40 procent te zijn toegenomen. “Een onaanvaardbaar gegeven voor de VVD. De overheid hoort zich te gedragen als een fatsoenlijke klant, zo simpel is het.” aldus Ton Elias

Absoluut dieptepunt in de betalingsmoraal bereikte de gemeente Noordenveld, die rekeningen alleen binnen twee weken betaalt als ze een korting van twee procent krijgt. Zonder korting wordt pas na zestig dagen betaald. “Mat dank aan de plaatselijke PvdA-wethouder”, schamper Elias.
Van het huidige restant van het kabinet hoeven we hoogstwaarschijnlijk voorlopig niets op dit gebied te verwachten. Maar gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en binnen 30 dagen hun facturen betalen. Uit een interne partij-inventarisatie blijkt dat daar waar de VVD wat in de melk te brokkelen heeft op tal van plaatsen actie is ondernomen. Zo betaalt de gemeente Heemskerk alle rekeningen binnen 18 dagen, hanteert de gemeente Apeldoorn een termijn van 22 dagen en heeft de VVD in Heumen voorgesteld om de nu al gehanteerde betalingstermijn van maximaal 30 dagen verder terug te brengen tot slechts 15 dagen. “Dit is slechts een kleine greep uit de reeks van reacties, waar er ook nogal wat bijzaten in de trant van ‘wat is dat nou voor vraag, onze VVD-wethouder heeft dit jaren geleden al fatsoenlijk geregeld’.”

“De VVD kan dan ook, zonder een loze verkiezingsbelofte te doen”, aldus Ton Elias tenslotte, “de kiezer toezeggen dat in gemeenteraden waar de VVD sterk uit de bus komt, facturen ook daadwerkelijk binnen 30 dagen zullen worden voldaan”.

De VVD Delfshaven is blij met het standpunt van de landelijke VVD. “Wij hebben een betalingstermijn van maximaal 30 dagen in ons verkiezingsprogramma staan. Wij zijn daar aan te houden”, stelt Pascal Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven).

Reflectie bestuursperiode

07/12/2009

Wat gaat een bestuursperiode toch snel voorbij. Nog een kleine twee maanden en dan zijn de verkiezingen al weer achter de rug. Goed om eens terug te kijken wat we allemaal hebben bereikt en of aandacht voor hebben gevraagd. Het is altijd moeilijk om resultaten naar je toe te trekken. Zeker in een raad waar er een onvoorstelbare overmacht is van de coalitie. In Delfshaven hebben PvdA en GroenLinks immers 19 van de 25 zetels.

In de eerste twee jaar hebben wij gepoogd met moties het beleid van de deelgemeente te veranderen. Niet met heel veel succes. Vrijwel alle moties zijn door de coalitie weggestemd. Toch hebben er een aantal een meerderheid behaald. Eentje waar ik zeer trots op ben is de motie “Integrale aanpak Nieuwe Binnenweg” die we samen met de PvdA indienden. Een belangrijke motie die er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat de Nieuwe Binnenweg nu echt wordt aangepakt. De motie “Aanpak Doedesstraat” is ook samen met de PvdA ingediend en heeft er voor gezorgd dat de jarenlange klachten van bewoners met betrekking tot de staat van de straat zijn opgepakt. De Doedesstraat is inmiddels verlost van de hinderlijke boomwortelproblematiek. Met de motie “Visueel inzicht” hebben we de leesbaarheid en controleerbaarheid van de voor- en najaarsnota en het jaarverslag verbeterd.

De motie “Algemene Reserve” riep op om EUR 375.000 te vinden in de eigen begroting en zo de kaalslag van de algemene reserve op een juiste manier te herstellen. Financieel juist beheer was en is een kroonjuweel van de VVD Delfshaven. In 2007 vroegen wij aan het dagelijks bestuur de ambities van veilig te vergroten. Samen met Leefbaar Rotterdam en het CDA werd deze motie ingediend. Tevens vroeg de oppositie in gezamenlijkheid om een overzicht van alle mogelijkheden  voor een intensieve (keten)aanpak van werkloosheid.

 Met Leefbaar Rotterdam hebben we een lang onderzoek gedaan naar de wijze waarop veiligheid beter kan worden gestuurd. Met een uitgebreide agendapost hebben wij gepoogd de coalitie partijen te overtuigen. Met name GroenLinks vond dat er maar niet te veel bij veiligheid moest worden stilgestaan. Zoals gewoonlijk was veel aandacht voor welzijn meer van belang voor deze partij, terwijl 49% van onze bestedingen al aan welzijn wordt uitgegeven.

We hebben met schriftelijke vragen het dagelijks bestuur als een luis in de pels op de huid gezeten. De lijst is groot en ik maak een keuze uit de belangrijkste schriftelijke vragen of verzoeken tot inlichtingen. Een belangrijk verzoek tot inlichtingen was een serie van vragen over de staat van Delfshaven. Het dagelijks bestuur heeft uiteindelijk nooit volledig kunnen antwoorden. Heel veel cijfers zijn bij het dagelijks bestuur namelijk niet bekend. Je vraagt je af waar het dagelijks bestuur van Delfshaven dan op stuurt. Maar al te vaak blijkt dit op basis van een goed gevoel te gebeuren. Niet de manier van de VVD Delfshaven overigens. Natuurlijk moet je altijd cijfers intepreteren. Maar met de Franse slag beleid uitstippelen is wel weer het andere uiterste.

We stelden de afgelopen jaren vragen over de wijk service bus, het kantineplan van FC Maense, afvalbakken op winkelstraten, paalrot, veiligheid van speeltuinen, opvang van bijzondere doelgroepen als (ex-)verslaafden en (ex-)hoertjes, leegstand in Delfshaven en de communicatie van de deelgemeente naar bewoners en ondernemers toe. Kortom vragen die er toe doen. We bleven en zijn vol interesse over de voortgang met betrekking tot de grote problemen rond en op het Burg. Meineszplein, met schriftelijke vragen blijven wij het bestuur kritisch volgen.  

Kortom de VVD Delfshaven is sterk in de zaken die u raken! Ik ben eigenlijk wel trots op wat we met een kleine fractie hebben neergezet. Ik kan dromen van wat we voor Delfshaven kunnen betekenen wanneer onze slagkracht in de deelraad groter wordt. Het dromen hebben we overigens omgezet in concrete plannen. Ons verkiezingsprogramma borduurt voort op de koers die wij in de periode 2006-2010 met succes zijn ingeslagen.  Op naar de verkiezingen dus om een mooie uitslag neer te zetten!

Verkiezingsprogramma beschikbaar

28/11/2009

Het verkiezingsprogramma van de VVD Delfshaven voor de periode 2010-2014 is inmiddels ook digitaal beschikbaar. Ik ben zeer tevreden over het programma. Het is namelijk een liberaal programma met veel aandacht voor schoon, heel en veilig. Met het programma en de fractie zetten wij in op een Delfshaven waar het prettig wonen, werken en ontspannen is. Met als doel om van Delfshaven de parel van de Rotterdamse deelgemeenten te maken.

Je kunt het programma via navolgende link downloaden: https://pascallansink.files.wordpress.com/2009/11/programma.pdf