Posts Tagged ‘veiligheidsindex’

Veiligheid in Delfshaven terug naar 2006

11/02/2010

Overzicht cijfers

Het bestuur van Delfshaven viert terecht geen feestje naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde veiligheidscijfers. Na de forse daling  in 2008 zijn we voor de hele deelgemeente terug op het niveau van 2006. Hoewel dit een stijging betekent ten opzichte van 2008, is de VVD Delfshaven niet tevreden.

Bestuurder Carlos Gonçalves (PvdA) maakt zich terecht zorgen over de toekomst. De VVD Delfshaven heeft al vaker aangegeven dat de veiligheid alleen met forse investeringen verder kan stijgen. In mijn ogen liggen grote kansen in het aanpakken van de vieze verpauperde straten in Delfshaven. Dat geeft een akelig gevoel en heeft een direct effect op de veiligheidsbeleving. Hetzelfde geldt voor kapot straatmeubilair, onbegaanbare trottoirs, graffiti  en slechte verlichting.

Met de huidige begroting waarbij we bijna de helft uitgeven aan welzijn (ruim 18 miljoen euro in 2010), zijn grote stappen niet te nemen. De PvdA en GroenLinks zullen dus moeten kiezen. Gezien de standpunten van deze twee coalitiepartijen maak ik me net als Carlos Gonçalves ernstige  zorgen. De VVD Delfshaven is duidelijk: op een veilige woonomgeving hebben bewoners recht. Het is een kerntaak van de overheid daar zorg voor te dragen.