Posts Tagged ‘uitslag’

Bedankt voor je stem!

20/03/2014

Kiezers bedankt voor je stem! Ik sta te balen van de lage opkomst. Ik wil elke Rotterdammer bedanken die wel van het voorrecht gebruik heeft gemaakt om te stemmen. Dank! Wat je ook hebt gestemd.

De VVD Rotterdam zal waarschijnlijk met drie zetels terugkeren in de gemeenteraad. Ik had natuurlijk op meer gehoopt. We hebben tot de laatste dag gevochten voor elke stem, wat mij betreft zetten we dat gewoon de komende jaren door. 

Ik zal mij in ieder geval blijven inzetten voor Rotterdam.

Stemgang Delfshaven rechtmatig

10/03/2010

De deelraad van Delfshaven heeft na een marathon zitting van de commissie onderzoek van de geloofsbrieven het advies van de commissie unaniem en ongewijzigd aangenomen. Daarnaast zijn alle geloofsbrieven goedgekeurd. Daarmee zijn de verkiezingen in de deelgemeente onomkeerbaar rechtmatig verklaard en kunnen alle nieuwe deelraadsleden worden beëdigd op 11 maart aanstaande.

“Omdat zowel in Rotterdam als in de deelgemeente Delfshaven sinds de verkiezingen op 3 maart twijfel is gerezen over het rechtmatige verloop van de (deel)gemeenteverkiezingen, en omdat dit vanuit het oogpunt van geloofwaardige democratie een zeer onwenselijke situatie is. Heeft de commissie er alles aan gedaan om het rechtmatige verloop van de verkiezingen zodanig vast te stellen, zodat iedere zweem van onrechtmatigheid wordt weggenomen”, aldus het advies van de commissie.

Uit het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen wettelijke gronden zijn om tot een gedeeltelijke of gehele hertelling of een herstemming  te besluiten. Volgens artikel P21 van de kieswet kan de raad namelijk alleen tot dergelijke maatregelen besluiten, als er een “ernstig vermoeden bestaat dat door een of meerdere stembureau’s zodanige fouten zijn gemaakt, dat zij van invloed zijn op de zetelverdeling”. De commissie heeft geen zodanige onrechtmatigheden kunnen constateren, dat deze van invloed zouden zijn op de zetelverdeling. Daarmee is de grondslag voor (gedeeltelijke) hertelling of herstemming niet aanwezig.

VVD Delfshaven deelt standpunt onregelmatigheden stemgang

04/03/2010

Pascal Lansink (VVD Delfshaven) deelt het standpunt van Jeannette Baljeu (VVD Rotterdam) over de onregelmatigheden rond de stemgang in ondermeer Delfshaven.  Baljeu: “Fraude op stembureaux is onacceptabel. Het is echt van belang dat we het onderzoek naar die misstanden afwachten, voordat we definitief de uitslag vaststellen.”

Pascal Lansink zal tijdens de zitting van de commissie onderzoek geloofsbrieven vragen stellen over de onregelmatigheden.

VVD Delfshaven heeft zetel behouden

04/03/2010

VVD DelfshavenOok in de komende periode zal de VVD Delfshaven in de deelraad vertegenwoordigd zijn. In vergelijking met de vorige deelraadsverkiezingen hebben wij meer kiezers aan ons weten te binden, maar heeft dat nog niet geleid tot een extra zetel. Ik wil alle kiezers van Delfshaven bedanken voor het uitbrengen van hun stem en het in ons uitgesproken vertrouwen. Ik ben blij met deze uitslag. Enerzijds omdat we weer in de deelraad zitten om daar ons geluid te laten horen, anderzijds omdat er een spannendere verdeling in zetels is ontstaan.

Grote verliezer van de verkiezingen is de PvdA. Zij leveren maar liefst vier zetels in. Onze felicitaties gaan uit naar D66 die met twee zetels nieuw binnenkomen in de deelraad.

Zetelverdeling:

PvdA 12 zetels (was 16)

GroenLinks 5 zetels (was 3)

Leefbaar Rotterdam 3 zetels (was 4)

CDA 2 zetels (was 1)

VVD 1 zetel (was 1)

D66 2 zetels (was 0)

[Deze post is 5 maart aangepast op basis van de definitieve uitslag van het stemburo.]

Jij bent nu aan zet!

03/03/2010

VVD DelfshavenDe campagne is voorbij. Met tientallen vrijwilligers, duizenden flyers, publiciteit in de landelijke en lokale media, meer dan honderd tweets, canvas- en straatacties hebben we ons uiterste best gedaan ons verhaal over te brengen. Niet alleen tijdens de afgelopen campagne maanden overigens.

De afgelopen vier jaar hebben wij permanent campagne gevoerd. Door stevig oppositie te voeren, in de wijken actief te zijn met wandelingen, themabijeenkomsten en gesprekken bij bewoners thuis. Ik hoop dat onze inzet en betrokkenheid zich zal vertalen naar een grote winst voor de VVD Delfshaven. Delfshaven verdient namelijk echt een grote VVD: betrokken, betrouwbaar en fatsoenlijk.

Ik wil hier iedereen bedanken voor de inzet en de warme succeswensen de afgelopen weken. Ik heb een goed gevoel over de uitslag.

Heb je nog niet gestemd? Denk dan serieus aan de VVD zowel in de stad als in de deelgemeente. VVD, Zeker nu!