Posts Tagged ‘tekort’

Financieel beleid zorgelijk

04/07/2010

De VVD Delfshaven heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota haar zorgen uitgesproken over de wijze waarop het dagelijks bestuur (PvdA/Groenlinks) omgaat met de gevolgen van de crisis. Het dagelijks bestuur moet dit jaar tussen de 400.000 en 700.000 euro bezuinigen, maar stelt besluitvorming tot het najaar uit, daarnaast ontrekt het dagelijks bestuur ruim 300.000 euro uit de algemene reserve om tekorten op te vangen.

“Wij zien tot een miljoen aan risico’s terwijl de algemene reserve onder het gewenste minimum van 450.00 euro staat. Dit kan tot grote problemen leiden. We zijn daarnaast bang dat in het najaar de deelraad voor het blok wordt gezet en van enige invloed geen sprake meer is,” laat Lansink het dagelijks bestuur in zijn betoog weten. De VVD Delfshaven ziet de bui al hangen en verwacht dat de tekorten als vanouds weer worden opgevangen binnen het programma buitenruimte. “In het coalitieaccoord stellen de coalitiepartijen voor de bezuinigen voor 50% binnen sociaal, voor 25% binnen buitenruimte en voor 25% binnen bestuur op te vangen. “De VVD Delfshaven is altijd tegen bezuinigingen binnen buitenruimte geweest, maar gaat de coalitiepartijen in ieder geval aan hun eigen afspraken houden,” aldus Lansink.

De VVD Delfshaven stemde dan ook tegen de voorstellen in de voorjaarsnota en riep het dagelijks bestuur op om uiterlijk in september te komen met een kaderbrief, waarin zij met voorstellen komt om de bezuinigingen op te vangen.

Gat in je hand? VVD helpt!

25/02/2010

Motie van wantrouwen

04/12/2009

Gisteren heeft de voltallige oppositie een motie van wantrouwen ingediend tegen Fred Burggraaf (portefeuillehouder middelen in Delfshaven).  Dit na aanleiding van een interpellatiedebat van mijn zijde over het ontstane tekort van EUR 435.000.

De motie heeft het niet gehaald. Zoals altijd blijven PvdA en GroenLinks de handen boven de hoofden houden van haar bestuursleden. In hun ogen was er adequaat gereageerd en worden foutjes nu eenmaal gemaakt. In mijn betoog kwam dat ook naar voren. Foutjes mogen toch gebeuren, waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als dit een op zichzelf staand incident was, zou ik daar nog mee in kunnen stemmen. Maar dit is het zoveelste incident in een lijn van vele fouten. De laatste acht jaar strompelt de coalitie van de ene fout naar de andere.

Opvallend was de houding van PvdA en GroenLinks wel. Deze twee applausmachines van het dagelijks bestuur verweten de oppositie verkiezingsretoriek. Grappig dat juist deze twee partijen dat zeggen. De afgelopen maanden hebben we een weinig kritische coalitie gezien die er alles aan doet om fouten te ontkennen en met een te rose bril naar de resultaten te kijken. Het gaat bijvoorbeeld beter met de veiligheid, terwijl de veiligheidsindexcijfers naar beneden gaan. We scoren matig op de sociale index, terwijl we van alle deelgemeenten het meeste uitgeven aan welzijn. Natuurlijk moesten we weer horen dat de ambities zo hoog zijn en we op de goede koers zijn. Het bestuur doet het zo lekker. Ik had liever van deze partijen gehoord dat financieel goed beheer een plicht is en geen wens. Financieel uitstekend beheer mag immers van de overheid worden verwacht.  

De beantwoording van de portefeuillehouder was absoluut niet slecht. Ik kon zijn verhaal eigenlijk wel volgen. De motie was desondanks meer dan terecht. Na acht jaar worstelen met ons huishoudboekje en een gebrek aan een echt oprecht beleefd gevoel van urgentie, houdt het een keer op. Belangrijke afweging was daarbij of ik het bewoners en ondernemers uit kan leggen dat de deelgemeente een fout maakt van deze orde in een lange historie van fouten en waarschuwingen. Mijn stellige overtuiging was en is nee! Als een ondernemer een dag te laat is met het betalen van zijn belastingen is hij immers direct de klos. Dit dagelijks bestuur mag jaar in jaar uit aanrommelen en “oefenen”. Wat mij betreft, is na vier jaar Fred Burggraaf het speelkwartier over.

Delfshaven 435.000 euro tekort in 2010

30/11/2009

Foutje bedankt” moet het dagelijks bestuur gedacht hebben bij het nalopen van de begroting 2010. In de inmiddels goedgekeurde begroting van 2010 is namelijk een administratieve fout geslopen, hetgeen leidt tot een tekort van EUR 435.000.

Dat kan alleen in Delfshaven” stelt Pascal Lansink (fractievoorzitter VVD Delfshaven). “Ik vond de financiële paragraaf bij de begrotingsbehandeling al mager, maar dit slaat natuurlijk alles” vervolgt hij. Omdat de financiële verantwoording door de ambtenaren op hoofdlijnen gebeurd, is de administratieve fout buiten het gezichtsveld gebleven van de deelraad en Fred Burggraaf (portefeuillehouder middelen), zo meldt een excuusbrief van de deelgemeente secretaris.

Lansink is van mening dat de portefeuillehouder heeft zitten slapen: “Het is gebeurd onder zijn verantwoordelijkheid. De excuusbrief is prijzenswaardig, maar daar komt de portefeuillehouder niet mee weg. De Commissie Onderzoek van de Rekening en de ASR hebben al meerdere malen aangegeven dat de bezetting van de afdeling financiën onder de maat is. Je kon op je vingers natellen dat dit een keer ging gebeuren. Voor mij is de maat vol, Burggraaf moet tijdens de volgende deelraad met een verdomd goed verhaal komen, anders mag hij wat mij betreft vertrekken”.