Posts Tagged ‘stemgang’

Stemgang Delfshaven rechtmatig

10/03/2010

De deelraad van Delfshaven heeft na een marathon zitting van de commissie onderzoek van de geloofsbrieven het advies van de commissie unaniem en ongewijzigd aangenomen. Daarnaast zijn alle geloofsbrieven goedgekeurd. Daarmee zijn de verkiezingen in de deelgemeente onomkeerbaar rechtmatig verklaard en kunnen alle nieuwe deelraadsleden worden beëdigd op 11 maart aanstaande.

“Omdat zowel in Rotterdam als in de deelgemeente Delfshaven sinds de verkiezingen op 3 maart twijfel is gerezen over het rechtmatige verloop van de (deel)gemeenteverkiezingen, en omdat dit vanuit het oogpunt van geloofwaardige democratie een zeer onwenselijke situatie is. Heeft de commissie er alles aan gedaan om het rechtmatige verloop van de verkiezingen zodanig vast te stellen, zodat iedere zweem van onrechtmatigheid wordt weggenomen”, aldus het advies van de commissie.

Uit het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen wettelijke gronden zijn om tot een gedeeltelijke of gehele hertelling of een herstemming  te besluiten. Volgens artikel P21 van de kieswet kan de raad namelijk alleen tot dergelijke maatregelen besluiten, als er een “ernstig vermoeden bestaat dat door een of meerdere stembureau’s zodanige fouten zijn gemaakt, dat zij van invloed zijn op de zetelverdeling”. De commissie heeft geen zodanige onrechtmatigheden kunnen constateren, dat deze van invloed zouden zijn op de zetelverdeling. Daarmee is de grondslag voor (gedeeltelijke) hertelling of herstemming niet aanwezig.

Veel onduidelijkheid onregelmatigheden

05/03/2010

Er bestaat bij de nieuwe fracties in de deelraad van Delfshaven veel onduidelijkheid over de stemgang van 3 maart. Niet alleen over het hoe en wat van de onregelmatigheden, maar ook over de gevolgen van die mogelijke onregelmatigheden voor de uitslag. 

Formeel is de uitslag op 5 maart 2010 om 10 uur vastgesteld door de voorzitter van het stemburo. Tegen deze uitslag kan nog verweer worden aangetekend. De fractievoorzitters van de nieuwe fracties krijgen een document waarin staat aangegeven op welke manier er verweer kan worden gemaakt.

Feit is dat er een onderzoek is aangekondigd door burgermeester Aboutaleb. De VVD wacht de resultaten van dit onderzoek af. Immers die resultaten hebben ook invloed op de stemgang voor de verkiezingen van de deelraad. Daarnaast zal de commissie onderzoek van de geloofsbrieven een advies afgeven over de rechtmatigheid van de stemgang en de toetreding van de nieuwe leden. Op 9 maart zal de oude deelraad op basis van het advies van de commissie een uitspraak doen over de stemgang.

VVD Delfshaven deelt standpunt onregelmatigheden stemgang

04/03/2010

Pascal Lansink (VVD Delfshaven) deelt het standpunt van Jeannette Baljeu (VVD Rotterdam) over de onregelmatigheden rond de stemgang in ondermeer Delfshaven.  Baljeu: “Fraude op stembureaux is onacceptabel. Het is echt van belang dat we het onderzoek naar die misstanden afwachten, voordat we definitief de uitslag vaststellen.”

Pascal Lansink zal tijdens de zitting van de commissie onderzoek geloofsbrieven vragen stellen over de onregelmatigheden.

Onregelmatigheden stemgang Delfshaven

03/03/2010

Op een stembureau in Delfshaven en op het stembureau aan het Afrikaanderplein waren zoveel onregelmatigheden, dat de bezetting geheel of gedeeltelijk werd vervangen. Vier jaar geleden gebeurde dat in Rotterdam geen enkele keer.

Pascal Lansink zal bij de zitting van de commissie geloofsbrieven  opheldering vragen over de stemgang en de geconstateerde onregelmatigheden. Bewoners worden opgeroepen onregelmatigheden ook aan Lansink te melden.

(bron: teletekst)

Zie ook: Trouw