Posts Tagged ‘standpunt’

Overkapping ‘s-Gravendijkwal gaat gewoon door

24/06/2010

De overkapping van de ‘s-Gravendijkwal gaat, als het aan de VVD ligt, gewoon door. Definitieve besluitvorming moet nog wel plaatsvinden. Woordvoerder Jan-Willem Verheij: “De vraag is niet of, maar wanneer overkapping plaats gaat vinden.”

Het met name door GroenLinks en SP verspreide gerucht dat de overkapping van de ’s Gravendijkwal niet door zou gaan, is volgens de VVD op lucht gebaseerd. “Volkomen onnodig wordt hierdoor onrust veroorzaakt”, aldus Verheij van de VVD fractie. ‘Iedere fractie was hier voor, en het staat ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s. Niet doorgaan is niet aan de orde.’ Er blijkt ook de afgelopen maanden doorgewerkt te zijn aan de planvorming, wat voor de VVD een signaal is dat het plan ook door het stadsbestuur serieus wordt genomen.

De discussie is ontstaan door het ontbreken van de ‘s-Gravendijkwal in de onlangs gepresenteerde financiële kaders. Verheij: “De beslissing over de precieze fasering van de ondertunneling is een investeringsbeslissing. Dat is een gedetailleerde beslissing en die komt dus pas in het najaar aan de orde. Nu hebben we het alleen over de kaders.”

Er moet dus nog wel het nodige gebeuren, maar het plan is zeker niet van de baan. GroenLinks en SP hadden dus beter kunnen weten. Verheij: ‘Later dit jaar verwachten wij een voorstel, met een kostenraming’. Dan kan tot aanleg besloten worden, met daarbij een keuze over de vorm en over het al dan niet faseren. Voor de VVD telt daarbij zwaar dat het plan een geweldige kwaliteitsverbetering voor dit woongebied zal opleveren.

Shoppen is ook zondagsrust

31/05/2010

Shoppen is ook zondagsrustGisteren gingen we met een grote groep enthousiaste VVD-ers de straat op om te strijden voor behoud van de zondagopenstelling. Voor mij is het zo klaar als een klontje dat de overheid zich niet moet bemoeien met de openingstijden van een winkel. Dat kunnen ondernemers immers prima zelf.

Vaak hoor je dat ondernemers zo geen rust hebben en altijd maar aan de 24-uurs economie tegemoet moeten komen. Klinkklare onzin natuurlijk. De VVD wil ondernemers tot niets verplichten. Dat betekent dat wij ondernemers niet verplichten om dicht OF open te zijn. Het is aan de ondernemer!

Gelukkig vonden we veel steun voor ons standpunt, we hebben vele steunbetuigingen gekregen. In enkele uren waren we 1500 tassen kwijt aan het winkelende publiek met op de tas groots de leus “Shoppen is ook zondagsrust, VVD Zeker Nu”. Je zag de tassen werkelijk overal opduiken.

Kortom een geslaagde dag, waarbij we zichtbaar aanwezig waren met inhoudelijke standpunten. Er is echt wat te kiezen op 9 juni. Wil je lekker blijven shoppen op zondag? Stem dan VVD.

Boerkaverbod, niet mijn VVD

31/03/2010

Paul de Krom (VVD tweede kamerlid) pleit voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Eén van de weinige VVD standpunten waar ik het als rasechte liberaal niet mee eens ben. Natuurlijk ben ik tegen het onderdrukken van vrouwen. Maar ik ben niet overtuigd dat de meeste vrouwen met een boerka of nikab in Nederland zo’n dresscode hebben uit verplichting. Dat zouden we dan eerst maar eens uit moeten zoeken.

Wat we ook moeten uitzoeken is de omvang van het probleem. Hoeveel duizenden vrouwen in Nederland dragen een boerka of nikab? Ik woon in de grote stad Rotterdam en dan ook nog eens in een “achterstandswijk” en ik heb nog nooit een boerka mogen aanschouwen. Lopen de dames dan ergens in onze dorpen massaal het gezicht te bedekken?

Laatste punt is de identificatie. Volgens mij is dit nou ook niet het belangrijkste probleem. Wanneer je een probleem geeft door je (crimineel) gedrag moet je je kunnen identificeren en dus de burka uitdoen of nikab afdoen. Dat kan ter plekke worden opgelost toch? Identificatie is in Nederland overigens alleen verplicht wanneer een diender een vermoeden heeft dat je iets fout hebt gedaan. Dat kan dus niet zomaar te pas en te onpas.

Ik roep mijn VVD dan ook op zich ver te houden van symboolpolitiek. Ik zie liever oplossingen voor het terugbrengen van onze staatsschuld, betaalbare zorg, oplossen (jeugd)werkloosheid en zie graag dat van Nederland het meest innovatieve land ter wereld wordt gemaakt. Als we dat allemaal hebben geregeld (en dat kan de VVD!) kunnen we ons bezig gaan houden met gerommel in de marge.

Zie ook:

Standpunt Raad van Staten Frankrijk

Uit de oude doos: Bolkestein

VVD: gemeenten moeten op tijd betalen

26/02/2010

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt schade op door het lakse betaalgedrag de overheid. Daarom wil de VVD dat de overheid zijn rekeningen op tijd betaalt. Landelijk komt daar weinig van terecht, omdat het kabinet dit onderwerp niet serieus neemt. VVD Kamerlid Ton Elias heeft in overleg met alle lokale VVD fractieleiders vastgesteld dat daar waar de VVD het voor het zeggen heeft (of krijgt!) de overheid gemeente alle facturen binnen 30 dagen betaalt. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de 50 dagen die het nu blijkt te vergen (bron: NOS/Intrum Justitia 26 februari).

Anderhalf jaar geleden, november 2008, beloofde minister-president Balkenende de eerste, snelste en gemakkelijkste maatregel tegen de crisis: de overheid zou z’n facturen sneller gaan betalen. Na die belofte gebeurde er echter niks. “Buitengewoon slappe kost”, aldus VVD-woordvoerder Ton Elias, die Kamervragen over deze kwestie stelde, waarop de betalingstermijn van 45 naar 30 dagen werd terug gebracht.

Elias: “Dat leek goed nieuws. Maar als je in politiek Den Haag formeel iets regelt, is het daarmee nog niet ook iets dat in de praktijk gebeurt. Dat geldt hier helaas in wel zéér sterke mate. Terwijl het voor MKB-ondernemers nu juist zo verdraaid belangrijk is, want iedere euro op hun bankrekening is er één. Zeker nu. In de praktijk bleek helaas dat weinig van deze regeling terecht is gekomen, terwijl het natuurlijk het allersimpelste is dat je als kabinet kunt regelen. Maar zelfs dit kreeg Balkenende-IV niet voor elkaar.”

Kort na de zomer van vorig jaar bleken rekeningen 49 dagen open te staan, in plaats van dat er binnen de formele termijn van dertig dagen betaald werd. Het aantal facturen dat langer dan zestig dagen openstond bleek zelfs met 30 á 40 procent te zijn toegenomen. “Een onaanvaardbaar gegeven voor de VVD. De overheid hoort zich te gedragen als een fatsoenlijke klant, zo simpel is het.” aldus Ton Elias

Absoluut dieptepunt in de betalingsmoraal bereikte de gemeente Noordenveld, die rekeningen alleen binnen twee weken betaalt als ze een korting van twee procent krijgt. Zonder korting wordt pas na zestig dagen betaald. “Mat dank aan de plaatselijke PvdA-wethouder”, schamper Elias.
Van het huidige restant van het kabinet hoeven we hoogstwaarschijnlijk voorlopig niets op dit gebied te verwachten. Maar gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en binnen 30 dagen hun facturen betalen. Uit een interne partij-inventarisatie blijkt dat daar waar de VVD wat in de melk te brokkelen heeft op tal van plaatsen actie is ondernomen. Zo betaalt de gemeente Heemskerk alle rekeningen binnen 18 dagen, hanteert de gemeente Apeldoorn een termijn van 22 dagen en heeft de VVD in Heumen voorgesteld om de nu al gehanteerde betalingstermijn van maximaal 30 dagen verder terug te brengen tot slechts 15 dagen. “Dit is slechts een kleine greep uit de reeks van reacties, waar er ook nogal wat bijzaten in de trant van ‘wat is dat nou voor vraag, onze VVD-wethouder heeft dit jaren geleden al fatsoenlijk geregeld’.”

“De VVD kan dan ook, zonder een loze verkiezingsbelofte te doen”, aldus Ton Elias tenslotte, “de kiezer toezeggen dat in gemeenteraden waar de VVD sterk uit de bus komt, facturen ook daadwerkelijk binnen 30 dagen zullen worden voldaan”.

De VVD Delfshaven is blij met het standpunt van de landelijke VVD. “Wij hebben een betalingstermijn van maximaal 30 dagen in ons verkiezingsprogramma staan. Wij zijn daar aan te houden”, stelt Pascal Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven).

Gat in je hand? VVD helpt!

25/02/2010

Jongeren en de VVD Delfshaven

25/02/2010

We hebben de afgelopen weken op straat en bij de vele jongerendebatten veel met jongeren gepraat. Hun wensen sluiten aan bij ons verkiezingssprogramma. Wat gaat de VVD Delfshaven voor jongeren betekenen? De belangrijkste vier punten zijn in deze post te vinden.

Wij vinden het allereerst van belang dat veel meer jongeren zelfstandig in de buitenruimte kunnen sporten of elkaar ontmoeten. Nu worden ze al snel als hangjongeren bestempeld omdat ze nergens heen kunnen.

Punt twee is de openstelling in de avonduren en in het weekend van het professionele aanbod van bijvoorbeeld het sociaal cultureel werk. Nu horen we te vaak dat jongeren voor een gesloten deur staan.

Punt drie is het in stand houden van het school maatschappelijk werk en waar nodig nog intensiever laten samenwerken met scholen en andere diensten (bijvoorbeeld GGZ) om jongeren waar het fout gaat sneller in de smiezen te hebben en bij te sturen.

Punt vier en volgend op punt drie is behoud en uitbreiding waar nodig van opvoedingsondersteuning. Ouders moeten meer dan nu in staat worden gesteld en de instrumenten krijgen aangedragen, hoe om te gaan met hun kroost en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Wanneer de overheid zich te veel op de jongeren zelf richt vergeten we de ouders die een belangrijke sleutel zijn naar succes.

Overigens zullen criminele jeugdbendes natuurlijk niet worden beloond met een mooi aanbod, maar snoeihard worden aangepakt door de politie. Voor kwaadwillende Rotterdammers is namelijk geen ruimte in Delfshaven.

De moderne economie

18/02/2010