Posts Tagged ‘sociale media’

De toekomst van intranet

22/03/2010

Nu het stof is neergedaald na mijn bezoek aan het Entopic Intranet Congres en mijn gedachten geordend zijn, is het goed mijn “leermomenten” aan het internet toe te vertrouwen.

De wijze waarop intranet wordt ingezet is namelijk hevig aan het veranderen. Van pure informatie zendende platforms – voornamelijk gestuurd vanuit strategie en communicatie afdelingen – ontwikkelt het intranet zich als het medium om gebruikers te ondersteunen in het vervullen van hun dagelijkse werkzaamheden. Dus het wordt het zoveelste instrument om het laatste beetje inefficiency de nek om te draaien? Nee, het moet werken leuker en eenvoudiger maken dan het nu is.

Intranet moet om dit te bereiken een aantal kernelementen gaan bevatten. Allereerst moet de kennis die in de organisatie voor handen is beter worden ontsloten. Dit betekent echter niet dat we meer informatie moeten aanbieden. Het gaat er om dat medewerkers snel, taakgericht en intuïtief kennis kunnen ophalen. Dit vraagt om goed informatiemanagement maar ook netwerktools, waarmee kennis en expertise van je collega’s eenvoudig en automatisch worden gepresenteerd.

Het viel te verwachten dat een tweede belangrijk aspect de invloed van sociale media is. Ook binnen intranet zal er een toenemend gebruik zijn van door de gebruiker aangeboden inhoud (user generated content). De meeste medewerkers zijn immers al volledig bekend met dit fenomeen op het internet. Het biedt mogelijkheden om bij te dragen aan de organisatie en individuele kennis met collega’s te delen, ook over onderwerpen die mogelijk niet direct van iemand bekend zijn. Het zijn dan ook de medewerkers die een succesvol intranet maken en of breken.

De kennis over zoekgedrag van gebruikers en de invloed op succesvol website gebruik, moet ook worden ingezet bij het intranet. Redacteuren moeten dan ook met dezelfde zorgvuldigheid in woordgebruik, tagging en plaatsing naar aangeleverde content kijken als bij websites. Aangezien het intranet een plaats gaat innemen als “one stop shop” waar alles te halen valt voor het vervullen van je werkzaamheden, zijn goede teksten en met name logische en taakgerichte indeling van belang. Dit betekent dat ook de indeling van het intranet moet aansluiten bij de wens en het gedrag van de gebruiker. Testen, optimaliseren en hertesten zullen bepalend zijn voor een succesvol gebruik van intranet.  

Ik kijk nu al uit naar volgend jaar. Zeker om te beoordelen hoe goed ik met de bovengenoemde leermomenten ben omgegaan bij KWF Kankerbestrijding.

ROI van sociale media

14/12/2009