Posts Tagged ‘sociale huur’

VVD Delfshaven op de bres voor studenten

13/02/2010

De VVD Delfshaven ziet met lede ogen studenten na het afstuderen vertrekken uit deze mooie deelgemeente. In Delfshaven wonen duizenden studenten met veel plezier. Studentenkamers genoeg, maar helaas nog steeds een chronisch gebrek aan zelfstandige woonruimte.

De wachtlijst hiervoor is schrikbarend, studentencorporatie Stadswonen kan de enorme vraag niet aan. Particuliere verhuurders eisen meestal een vast inkomen, bij de reguliere corporaties komen studenten pas na vele jaren aan de beurt, en dan is het te laat.

Tegelijkertijd kent Delfshaven een enorme scheefgroei aan sociale huurwoningen (maar liefst 60% van de woningvoorraad!), vaak gepaard met de nodige sociaal-maatschappelijke problemen.

De VVD Delfshaven wil die jonge, ambiteuze mensen voor dit stadsdeel behouden en wil daarom dat een deel van de enorme voorraad sociale huurwoningen beschikbaar komt voor de huisvesting van studenten. Corporaties moeten het beheer van hun complexen over dragen aan studentencorporatie Stadswonen.

Deze maatregel is op korte termijn uit te voeren. Daarnaast kost het de Rotterdamse belastingbetaler geen cent!

Wonen en werken in Delfshaven

03/02/2010

Vanavond was ik aanwezig bij het debat van D66 Delfshaven over wonen en werken in Delfshaven. Het bevestigde mij enorm dat een sterke VVD Delfshaven van onze prachtige deelgemeente een kansrijk gebied kan maken. Investeringen in economische ontwikkelingen, winkelstraten en een gezondere mix tussen sociale huur, vrijesectorwoningen en koopwoningen zijn geen investeringen in steen maar investeringen in mensen.

Het blijft schrijnend dat politieke besluitenloosheid en verkeerde keuzes, er voor zorgen dat winkelstraten en woongebieden verpauperen. Het heeft bijvoorbeeld meer dan tien jaar geduurd voordat de Nieuwe Binnenweg werd aangepakt. De problemen zijn daar inmiddels zo groot, dat alleen een forse bijdrage en inzet van de gemeente de zaak kunnen rechtzetten. Die investeringen zijn zeker nodig. Een aantrekkelijke winkelstraat trekt namelijk nieuwe bewoners aan en geeft veel leefplezier.

Alfred Riebeek (actieve bewoner van het Burgermeester Meineszplein) gaf aan dat dezelfde besluitenloosheid en gebrek aan prioriteit het plein en de omgeving ook laten verpieteren. De deelgemeente geeft aan er geen geld voor te hebben, zelfs een intentieverklaring gaat al te ver. Zo blijkt maar weer dat de prioriteiten in Delfshaven verkeerd zijn. Als bijna de helft van onze begroting op gaat aan sociaal gerommel in de marge, is er inderdaad geen euro meer te vinden. Het wordt tijd dat PvdA en GroenLinks zich beseffen dat Delfshaven zich van een probleemwijk aan het ontwikkelen is naar een prachtwijk. Dat vraagt een heel andere begroting! Minder geld naar welzijn dus en meer investeringen in de buitenruimte, economie en wonen.   

Nieuwe bewoners met meer koopkracht zijn namelijk van groot belang. Onze ondernemers zijn namelijk door het gebrek aan koopkracht nauwelijks in staat om het hoofd boven water te houden. Maar Mark van de Velde (stadssocioloog) gaf nog een reden aan waarom bewoners met werk zo van belang zijn. “Mijn zoontje van drie ziet mij elke dag naar mijn werk vertrekken. Hij vindt dat  normaal. Als je in een wijk woont waar iedereen werkloos is, wordt de standaard al snel thuiszitten”. Ik ben het volkomen met hem eens. Ik ben dan ook blij dat de VVD Delfshaven en de VVD Rotterdam zich al jaren hard maken voor een gezondere mix in het woningaanbod, het wegwerken van achterstanden en werkgelegenheid.