Posts Tagged ‘schriftelijke vragen’

VVD Delfshaven stelt vragen over Deelgemeentelijke communicatie

03/01/2011

Dat het met de communicatie van de deelgemeente Delfshaven wel wat beter kan, is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Dat blijkt wel uit de vele insprekers en vragen van bewoners aan de deelraad. Aangezien de deelgemeente klachten over de communicatie niet in het bijzonder meet of registreert, zal er zeer binnenkort op verzoek van de fractie Leefbaar Rotterdam een overleg gepland worden met de portefeuillehouder, met instemming van de volledige deelraad.

Dit speelde eigenlijk al in 2010. Inmiddels blijven de klachten binnenstromen. Zo ontving ik vandaag een e-mail van het bestuur van de VVE Stadtswerf, waaruit eens te meer blijkt dat de deelgemeente traag en onprofessioneel omgaat met vragen van bewoners. Voor zover ik nu kan overzien stuurt de deelgemeente niet eens een bevestiging van ontvangst van een vraag en blijft het weken stil. Zo stil zelfs dat bewoners het kennelijk belangrijk vinden de individuele deelraadsleden in kennis te stellen.

Reden genoeg voor mijn fractie hierover schriftelijke vragen te stellen.

Vijf procent regeling goed voor werkgelegenheid in Delfshaven

15/06/2010

De 5 procent regeling biedt goede kansen voor Delfshaven om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Reden genoeg voor de VVD Delfshaven het dagelijks bestuur continu te wijzen op het bestaan van deze regeling. Inmiddels is deze regeling ook bij de dagelijks bestuurders bekend.

Onduidelijk blijft of de inzet van deze regeling ook goed is belegd binnen de deelgemeente, bijvoorbeeld bij een regisseur. Tevens is het niet duidelijk of de deelgemeente instrumenten in bezit heeft om leveranciers ook te dwingen de vijf procent regeling toe te passen. Reden genoeg voor Gerard Spaan (burgerlid VVD Delfshaven) hierover schriftelijke vragen te stellen.

Vragen over veiligheid Essenburgsingel

24/05/2010

Op 13 april jongstleden ontving ik een e-mail van een bewoner aan de Essenburgsingel. Hij beschrijft een beeld van verloedering en vervuiling, toename van het aantal autoinbraken en diefstallen en een beroving in zijn wijk. Aangiftes en meldingen via het centrale nummer worden in zijn ogen niet of niet naar behoren opgevolgd. Hij geeft daarbij aan dat de deelgemeente meerdere malen heeft aangegeven strenger te gaan optreden tegen overtreders.

Ik ben benieuwd of meer bewoners bovenstaande beeld herkennen. Bewoners van en in de buurt van de Essenburgsingel worden dan ook gevraagd contact met mij op te nemen.

Inmiddels heb ik al wel schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur.

Parkeeroverlast Witte Dorp, VVD stelt vragen

23/02/2010

Het Witte Dorp is een van de wijken in Delfshaven waar het nog mogelijk is om gratis te parkeren. Dit en de gunstige ligging nabij het metrostation Marconiplein maken het gebied tot een aantrekkelijke parkeergelegenheid voor mensen uit andere delen van de deelgemeente, stad en zelfs daarbuiten. Met name medewerkers van de bedrijven in de ‘Marconi-torens’ parkeren hier hun auto, terwijl er daar voldoende parkeervoorzieningen zijn.

Ook komt het regelmatig komt het voor dat auto’s met Oost-Europese kentekens weken en soms maanden in de wijk geparkeerd worden, om vervolgens – in de nachtelijke uren en met de nodige geluidsoverlast – te worden opgehaald.

Gevolg is dat de bewoners van het gebied veelal geen parkeerplaats kunnen vinden en genoodzaakt zijn om uit te wijken naar parkeerplaatsen op onredelijke afstand van hun woning. Zij die de auto buiten de parkeerplaatsen langs de weg plaatsen, riskeren een boete.

Ander probleem zijn (auto-)inbraken met name in de straten aan de buitenring. Delen van de Baardsestraat en Barkasstraat zijn nu al weken onverlicht. Slechte verlichting geeft alle ruimte aan activiteiten die het daglicht niet verdragen.

De VVD Delfshaven stelt over bovenstaande dan ook schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur.

VVD Delfshaven: schriftelijke vragen brandgevaar

22/02/2010

Bezoek SpangesekadeN.a.v. het dreigende brandgevaar heeft de VVD Delfshaven inmiddels schriftelijke vragen gesteld. “Het kan niet zo zijn dat de deelgemeente zich afzijdig houdt in deze kwestie” stelt Pascal Lansink (lijsttrekker VVD Delfshaven). Met de schriftelijke vragen probeert de VVD Delfshaven duidelijkheid te scheppen in de verantwoordelijkheid en bijdrage van de deelgemeente om de situatie te normaliseren.

Hangjongeren terroriseren Historisch Delfshaven

10/02/2010

Sinds 2006 zijn twee groepen jongeren nadrukkelijk aanwezig in Historisch Delfshaven en maken het leven van bewoners zuur. De twee groepen bestaande uit ongeveer 5-10 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar schreeuwen en roepen tot laat in de avond, bekrassen auto’s en slaan autoramen in. Bewoners zetten de auto om die reden niet meer aan straat en voelen zich in hun woongenot geschaad. Pascal Lansink is geschokt en stelt vragen aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven.

“Onbegrijpelijk dat overlast zo lang kan bestaan” stelt Lansink. Ongeveer 14 bewoners hebben inmiddels meerdere malen geklaagd bij de politie en hebben ook aangifte gedaan. “Het feit dat de wijkagent al een tijd uit de roulatie is, helpt ook niet” vervolgt Lansink. Uit gesprekken met een bewoner blijkt dat collega agenten, simpel blijven doorverwijzen naar de buurtagent. Wanneer die niet in functie is, komt een oplossing natuurlijk nooit dichterbij.

Pascal Lansink is het meer dan zat en heeft het dagelijks bestuur met schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Klik op navolgende link: schriftelijke vragen hangjongeren.

Reflectie bestuursperiode

07/12/2009

Wat gaat een bestuursperiode toch snel voorbij. Nog een kleine twee maanden en dan zijn de verkiezingen al weer achter de rug. Goed om eens terug te kijken wat we allemaal hebben bereikt en of aandacht voor hebben gevraagd. Het is altijd moeilijk om resultaten naar je toe te trekken. Zeker in een raad waar er een onvoorstelbare overmacht is van de coalitie. In Delfshaven hebben PvdA en GroenLinks immers 19 van de 25 zetels.

In de eerste twee jaar hebben wij gepoogd met moties het beleid van de deelgemeente te veranderen. Niet met heel veel succes. Vrijwel alle moties zijn door de coalitie weggestemd. Toch hebben er een aantal een meerderheid behaald. Eentje waar ik zeer trots op ben is de motie “Integrale aanpak Nieuwe Binnenweg” die we samen met de PvdA indienden. Een belangrijke motie die er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat de Nieuwe Binnenweg nu echt wordt aangepakt. De motie “Aanpak Doedesstraat” is ook samen met de PvdA ingediend en heeft er voor gezorgd dat de jarenlange klachten van bewoners met betrekking tot de staat van de straat zijn opgepakt. De Doedesstraat is inmiddels verlost van de hinderlijke boomwortelproblematiek. Met de motie “Visueel inzicht” hebben we de leesbaarheid en controleerbaarheid van de voor- en najaarsnota en het jaarverslag verbeterd.

De motie “Algemene Reserve” riep op om EUR 375.000 te vinden in de eigen begroting en zo de kaalslag van de algemene reserve op een juiste manier te herstellen. Financieel juist beheer was en is een kroonjuweel van de VVD Delfshaven. In 2007 vroegen wij aan het dagelijks bestuur de ambities van veilig te vergroten. Samen met Leefbaar Rotterdam en het CDA werd deze motie ingediend. Tevens vroeg de oppositie in gezamenlijkheid om een overzicht van alle mogelijkheden  voor een intensieve (keten)aanpak van werkloosheid.

 Met Leefbaar Rotterdam hebben we een lang onderzoek gedaan naar de wijze waarop veiligheid beter kan worden gestuurd. Met een uitgebreide agendapost hebben wij gepoogd de coalitie partijen te overtuigen. Met name GroenLinks vond dat er maar niet te veel bij veiligheid moest worden stilgestaan. Zoals gewoonlijk was veel aandacht voor welzijn meer van belang voor deze partij, terwijl 49% van onze bestedingen al aan welzijn wordt uitgegeven.

We hebben met schriftelijke vragen het dagelijks bestuur als een luis in de pels op de huid gezeten. De lijst is groot en ik maak een keuze uit de belangrijkste schriftelijke vragen of verzoeken tot inlichtingen. Een belangrijk verzoek tot inlichtingen was een serie van vragen over de staat van Delfshaven. Het dagelijks bestuur heeft uiteindelijk nooit volledig kunnen antwoorden. Heel veel cijfers zijn bij het dagelijks bestuur namelijk niet bekend. Je vraagt je af waar het dagelijks bestuur van Delfshaven dan op stuurt. Maar al te vaak blijkt dit op basis van een goed gevoel te gebeuren. Niet de manier van de VVD Delfshaven overigens. Natuurlijk moet je altijd cijfers intepreteren. Maar met de Franse slag beleid uitstippelen is wel weer het andere uiterste.

We stelden de afgelopen jaren vragen over de wijk service bus, het kantineplan van FC Maense, afvalbakken op winkelstraten, paalrot, veiligheid van speeltuinen, opvang van bijzondere doelgroepen als (ex-)verslaafden en (ex-)hoertjes, leegstand in Delfshaven en de communicatie van de deelgemeente naar bewoners en ondernemers toe. Kortom vragen die er toe doen. We bleven en zijn vol interesse over de voortgang met betrekking tot de grote problemen rond en op het Burg. Meineszplein, met schriftelijke vragen blijven wij het bestuur kritisch volgen.  

Kortom de VVD Delfshaven is sterk in de zaken die u raken! Ik ben eigenlijk wel trots op wat we met een kleine fractie hebben neergezet. Ik kan dromen van wat we voor Delfshaven kunnen betekenen wanneer onze slagkracht in de deelraad groter wordt. Het dromen hebben we overigens omgezet in concrete plannen. Ons verkiezingsprogramma borduurt voort op de koers die wij in de periode 2006-2010 met succes zijn ingeslagen.  Op naar de verkiezingen dus om een mooie uitslag neer te zetten!