Posts Tagged ‘’s Gravendijkwal’

Overkapping ‘s-Gravendijkwal gaat gewoon door

24/06/2010

De overkapping van de ‘s-Gravendijkwal gaat, als het aan de VVD ligt, gewoon door. Definitieve besluitvorming moet nog wel plaatsvinden. Woordvoerder Jan-Willem Verheij: “De vraag is niet of, maar wanneer overkapping plaats gaat vinden.”

Het met name door GroenLinks en SP verspreide gerucht dat de overkapping van de ’s Gravendijkwal niet door zou gaan, is volgens de VVD op lucht gebaseerd. “Volkomen onnodig wordt hierdoor onrust veroorzaakt”, aldus Verheij van de VVD fractie. ‘Iedere fractie was hier voor, en het staat ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s. Niet doorgaan is niet aan de orde.’ Er blijkt ook de afgelopen maanden doorgewerkt te zijn aan de planvorming, wat voor de VVD een signaal is dat het plan ook door het stadsbestuur serieus wordt genomen.

De discussie is ontstaan door het ontbreken van de ‘s-Gravendijkwal in de onlangs gepresenteerde financiële kaders. Verheij: “De beslissing over de precieze fasering van de ondertunneling is een investeringsbeslissing. Dat is een gedetailleerde beslissing en die komt dus pas in het najaar aan de orde. Nu hebben we het alleen over de kaders.”

Er moet dus nog wel het nodige gebeuren, maar het plan is zeker niet van de baan. GroenLinks en SP hadden dus beter kunnen weten. Verheij: ‘Later dit jaar verwachten wij een voorstel, met een kostenraming’. Dan kan tot aanleg besloten worden, met daarbij een keuze over de vorm en over het al dan niet faseren. Voor de VVD telt daarbij zwaar dat het plan een geweldige kwaliteitsverbetering voor dit woongebied zal opleveren.

’s Gravendijkwal ondertunnelen

22/02/2010

De VVD is al sinds lange tijd groot voorstander van de ondertunneling van de ’s Gravendijkwal en de Henegouwerlaan. Het ‘open riool’ is de liberalen, net als de omwonenden, een doorn in het oog. Al lange tijd heeft de gemeenteraad het college gevraagd met planvorming voor overkapping van de weg te komen. Er kwam echter niets. Tot gisteren.

Voor de raadsvergadering van 18 februari heeft VVD-fractielid Bas van Tijn een spoeddebat aangevraagd over de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Hierbij pleitte hij voor het reserveren van de benodigde gelden. Van Tijn: “We zijn het er allemaal over eens dat de bestaande situatie moet worden aangepakt. Over de precieze uitvoering ervan eigenlijk ook, alleen heeft dat nog steeds niet geleid tot een schep in de grond. Om te zorgen dat van uitstel geen afstel komt, wil ik het geld oormerken, zodat het niet aan iets anders kan worden uitgegeven.”

De motie van de VVD hiertoe werd ondersteund door Leefbaar, het CDA en de CU/SGP, maar kon net niet rekenen op een meerderheid. Een motie van o.a. de PvdA met dezelfde strekking, maar die een stuk minder sterk en minder ambitieus is, werd wel aangenomen.

Van Tijn: Natuurlijk had ik graag gezien dat mijn motie was aangenomen, zodat er snel écht aan de slag kon worden gegaan met de ondertunneling, maar ik hoop van ganser harte voor de omwonenden dat nu van uitstel geen afstel komt!”