Posts Tagged ‘ROVER’

Reizigersorganisatie ROVER ook op de hoogte

18/07/2010

Per mail heb ik mijn ongenoegen over de OV-Chipkaart inmiddels ook geuit bij reizigersorganisatie ROVER. Ik ben benieuwd of er bij hen meerdere klachten over de defecte OV-Chipkaart en de achterliggende oorzaak bekend zijn. Zodra ik een reactie heb ontvangen post ik dit natuurlijk hier.

Update

ROVER heeft mijn klacht neergelegd bij het OV-Loket, waar ik onderstaande reactie van ontving:

Wij hebben uw melding over de slechte kwaliteit van de OV-chipkaart ontvangen via ROVER, waarvoor onze hartelijke dank.

Wij nemen deze melding op in onze rapportages die verstuurd worden naar concessieverleners (overheden), vervoerders, belangenorganisaties, politieke partijen en ROCOV’s (regionale inspraakorganen openbaar vervoer) en andere consumentenorganisaties in het openbaar vervoer. Ook op onze website www.ovloket.nl besteden wij aandacht aan bij ons ingediende klachten en meldingen, o.a. voor de maandelijkse klachten top 5.

Wij hopen u met deze reactie voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet

Jan Bettman,

OV loket
Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Tel. 033-4220455
www.ovloket.nl