Posts Tagged ‘ouderen’

Geen besluit over wijkservicebus

02/04/2010

Resi Willemsen over de wijkservicebusDe deelraad van Delfshaven heeft een definitief besluit over de wijkservicebus uitgesteld. Het dagelijks bestuur (PvdA/Groenlinks) gaf aan dat het bestaande aanbod aan openbaar vervoer, vervoer op maat en de boodschappen plusbus voldoende de mobiliteit aan onze ouderen garandeert en een financiële dekking ontbreekt. De deelraad kon hij echter nog niet overtuigen.

Pascal Lansink (VVD Delfshaven) is blij met het besluit om de wijkservicebus eerst nog uitgebreid in de commissie Bestuur Sociaal en Veilig te behandelen. “In de commissie kunnen we ingaan op de kosten, maar belangrijker nog de meerwaarde van een wijkservicebus. De VVD Delfshaven pleit al jaren voor een bus die 55 plussers in Delfshaven vervoert. Het OV is voor deze doelgroep namelijk een te grote drempel vanwege het vele overstappen en voor vervoer op maat heb je een indicatie nodig”, stelt Lansink.

Delfshaven beleven op leeftijd

01/02/2010

De VVD Delfshaven heeft ouderen hoog in het vaandel staan. Reden genoeg om met “het goud” van onze deelgemeente om de tafel te gaan en te praten over belangrijke ontwikkelingen. Op zaterdag 30 januari was het zover.

Sicco Bakker sprak over “woon service gebieden”. Dit zijn gebieden waar ouderen in hun directe omgeving zorg, ondersteuning en activiteiten kunnen vinden. In dit soort gebieden is het van belang dat de diverse (zorg)aanbieders zoals sociaal cultureel werk, huisartsen, thuiszorg en ouderenwerk goed met elkaar samenwerken en van elkaars aanbod op de hoogte zijn. Dat voorkomt dubbel aanbod en is ook goedkoper. Wooncomplexen als “De Schans” kunnen daar dan weer handig gebruik van maken om topzorg te kunnen (blijven) leveren. De VVD Delfshaven is dan ook groot voorstander van woon service gebieden.

Delfshaven beleven op leeftijdJan-Kees Meijboom (directeur SMDD, www.smdd.nl) had een indrukwekkende presentatie over sociaal isolement. In Delfshaven zijn naar schatting zo’n 600-1200 ouderen zonder waardevolle contacten, die daar zelf niet voor kiezen en ongelukkig zijn met de situatie. De Sociaal Maatschappelijk Dienst Delfshaven (SMDD) heeft de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd, hoe die groep is te bereiken en of de ouderen uit het isolement zijn te halen. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Ouderen in sociaal isolement zijn namelijk te benaderen en met een intensieve aanpak in sommige gevallen ook goed te helpen. De VVD Delfshaven wil graag dat de SMDD door kan gaan met deze aanpak. Onze ouderen verdienen die aandacht en zorg!

Tot slot konden de aanwezigen in een workshop aangeven, wat hun wensen waren voor de komende vier jaar. Niet geheel onverwacht kwam de wens voor een wijk service bus naar boven. Wij strijden al jaren voor zijn bus voor senioren om de mobiliteit in onze deelgemeente en daarbuiten te verbeteren. Een eenvoudige maatregel om senioren langer zelfstandig te laten zijn. Voor de VVD Delfshaven is het onbegrijpelijk dat de deelgemeente Delfshaven de enige deelgemeente is zonder zo’n bus. Wij blijven er op inzetten dat ook onze ouderen er gebruik van kunnen gaan maken!