Posts Tagged ‘inrichtingsplannen’

Voorlopig inrichtingsplan Nieuwe Binnenweg goedgekeurd

04/07/2010

VVD DelfshavenAfgelopen deelraadsvergadering is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Nieuwe Binnenweg unaniem door de deelraad aangenomen. “Een belangrijke stap in de revitalisering van de Nieuwe Binnenweg,” aldus Lansink (fractievoorzitter VVD Delfshaven). De VVD Delfshaven was erg te spreken over het proces waarmee het dagelijks bestuur tot het plan is gekomen.

In zijn betoog sprak Lansink zijn hulde uit. “Ik zie drie belanghebbenden op de Nieuwe Binnenweg. De bewoners die een prettig leefklimaat willen hebben. De ondernemers die al jarenlang zaken doen op deze winkelstraat en toekomstige winkeliers met mogelijk geheel andere wensen. Het inrichtingsplan is een goed compromis tussen de diverse wensen.” Lansink riep het dagelijks bestuur wel op het inrichtingsplan en de uitvoering daarvan als een startpunt te zien en geld te reserveren voor doorontwikkeling en aanpassingen gedurende vele jaren. “De Nieuwe Binnenweg is in tientallen jaren flink achteruit gegaan, daar kan verandering in komen mits er voldoende geld is om na de inrichting nog het nodige te doen,” stelt Lansink.

Tot slot van zijn betoog riep Lanink het dagelijks bestuur op een goede regeling te treffen met de winkeliers voor inkomstenderving tijdens de herinrichting. De herinrichting gaat waarschijnlijk veertig weken duren. Na het onderhoud aan de Lage Erfbrug is dit het tweede grote project waardoor de Nieuwe Binnenweg slecht bereikbaar is. Daar moeten winkeliers voor worden gecompenseerd.

Veel te doen in de deelraad Delfshaven

15/06/2010

Sinds de verkiezingen is het voor de VVD Delfshaven fractie een drukke bedoeling. Een intensief inwerkprogramma gecombineerd met belangrijke vergaderingen houden ons goed van de straat. Voor het reces hebben we nog een aantal vergaderingen. Zo brengen we woensdag 16 juni met de commissie buitenruimte en economie een bezoek aan de Nieuwe Binnenweg om de inrichtingsplannen met bewoners en ondernemers te bespreken.

Op 23 juni hebben we de avond van de verantwoording: een politiek zeer interessante avond. Dan geeft de raad haar oordeel over het gevoerde beleid in 2009, we gaan het dagelijks bestuur dan kort gezegd afrekenen en leggen we de beloftes uit de begroting naast de behaalde resultaten. We geven die avond ook een oordeel over hoe goed het dagelijks bestuur op het huishoudboekje heeft gelet.

Op 1 juli hebben we dan tot slot de voorjaarsnota, waarin het dagelijks bestuur een tussenrapportage geeft over de behaalde resultaten in 2010 met daarbij ook een blik vooruit. En dat wordt enorm spannend! We krijgen dan namelijk inzicht over de gevolgen van de crisis en de korting op het deelgemeentefonds voor onze begroting.