Posts Tagged ‘Fred Burggraaf’

Fusie welzijnswerk Delfshaven krijgt nog een kans

13/07/2012

Het gestrande fusieproces tussen het maatschappelijk werk, opbouwwerk en sociaal cultureel werk in Delfshaven krijgt nog een kans. Tot 1 september hebben de organisaties nog de tijd om met een voorstel te komen. De deelraad van Delfshaven heeft dit gisteren na 8 uur vergaderen unaniem besloten.

De deelraad besloot tijdens deze marathonzitting tevens dat het bestuur wel door kan gaan met het voorbereiden van een aanbesteding. Zo wordt tijdverlies voorkomen, mochten de organisaties in september niet tot een akkoord komen.

De VVD Delfshaven is kritisch over de kans van slagen. In het debat kwam naar voren dat voor een succesvolle fusie de vermogenspositie van het sociaal cultureel werk zoals uitgevoerd door DISCK/Hefgroep moet worden verbeterd. De vertrokken portefeuillehouder welzijn Fred Burggraaf was hierover in overleg met de toezichthouders van de Hefgroep waar DISCK onderdeel van is. Door vastgoed naar DISCK te laten terugvloeien en een mogelijke garantstelling door de gemeente Rotterdam zou de vermogenspositie verbeterd worden. Gezien de vele bezuinigingen binnen de gemeente Rotterdam, kan volgens de VVD Delfshaven geen sprake zijn van garantstellingen door de overheid. Daarnaast is met een mogelijke garantstelling de reden tot fusie verdwenen, namelijk het inboeken van een bezuiniging in het welzijnswerk zonder te snijden in het uitvoerend werk.

De VVD Delfshaven heeft aangegeven dat wanneer de fusie inderdaad niet zal plaatsvinden, de deelraad in het proces van aanbesteden aan zet is. Het bestuur heeft alleen ruimte gekregen om de voorbereidingen te treffen, maar mag geen onomkeerbare besluiten nemen.

Motie van wantrouwen

04/12/2009

Gisteren heeft de voltallige oppositie een motie van wantrouwen ingediend tegen Fred Burggraaf (portefeuillehouder middelen in Delfshaven).  Dit na aanleiding van een interpellatiedebat van mijn zijde over het ontstane tekort van EUR 435.000.

De motie heeft het niet gehaald. Zoals altijd blijven PvdA en GroenLinks de handen boven de hoofden houden van haar bestuursleden. In hun ogen was er adequaat gereageerd en worden foutjes nu eenmaal gemaakt. In mijn betoog kwam dat ook naar voren. Foutjes mogen toch gebeuren, waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als dit een op zichzelf staand incident was, zou ik daar nog mee in kunnen stemmen. Maar dit is het zoveelste incident in een lijn van vele fouten. De laatste acht jaar strompelt de coalitie van de ene fout naar de andere.

Opvallend was de houding van PvdA en GroenLinks wel. Deze twee applausmachines van het dagelijks bestuur verweten de oppositie verkiezingsretoriek. Grappig dat juist deze twee partijen dat zeggen. De afgelopen maanden hebben we een weinig kritische coalitie gezien die er alles aan doet om fouten te ontkennen en met een te rose bril naar de resultaten te kijken. Het gaat bijvoorbeeld beter met de veiligheid, terwijl de veiligheidsindexcijfers naar beneden gaan. We scoren matig op de sociale index, terwijl we van alle deelgemeenten het meeste uitgeven aan welzijn. Natuurlijk moesten we weer horen dat de ambities zo hoog zijn en we op de goede koers zijn. Het bestuur doet het zo lekker. Ik had liever van deze partijen gehoord dat financieel goed beheer een plicht is en geen wens. Financieel uitstekend beheer mag immers van de overheid worden verwacht.  

De beantwoording van de portefeuillehouder was absoluut niet slecht. Ik kon zijn verhaal eigenlijk wel volgen. De motie was desondanks meer dan terecht. Na acht jaar worstelen met ons huishoudboekje en een gebrek aan een echt oprecht beleefd gevoel van urgentie, houdt het een keer op. Belangrijke afweging was daarbij of ik het bewoners en ondernemers uit kan leggen dat de deelgemeente een fout maakt van deze orde in een lange historie van fouten en waarschuwingen. Mijn stellige overtuiging was en is nee! Als een ondernemer een dag te laat is met het betalen van zijn belastingen is hij immers direct de klos. Dit dagelijks bestuur mag jaar in jaar uit aanrommelen en “oefenen”. Wat mij betreft, is na vier jaar Fred Burggraaf het speelkwartier over.