Posts Tagged ‘commissie’

Communicatie Deelgemeente Delfshaven

08/01/2011

Bent u bijzonder tevreden of juist bijzonder ontevreden over de manier waarop de deelgemeente Delfshaven communiceert? Praat dan mee met de commissie Bestuur, Sociaal en Veilig. Op dinsdag 11 januari overlegt de commissie namelijk met het dagelijks bestuur van de deelgemeente over communicatie.

Sta niet langer aan de zijlijn en laat u horen! U bent van harte welkom en uitgenodigd om mee te doen in de discussie.

Aanvang: 20.00

Locatie: Raadszaal deelgemeente Delfshaven, Looiershof 1

Burgerleden en voorzitterschap

02/04/2010

Gisterenavond zijn Jannie Strik en Gerard Spaan respectievelijk benoemd tot leden van de commissies Buitenruimte en Economie en de commissie Bestuur, Sociaal en Veilig. Beide kanjers waren in de vorige periode ook al namens de VVD Delfshaven actief. Hiermee is de fractie weer op volle sterkte en zien we uit naar het nieuwe politieke seizoen. Op 15 april wordt het al spannend, want dan wordt het coalitieaccoord tussen PvdA en Groenlinks gepresenteerd en worden de leden van het dagelijks bestuur geïnstalleerd.

Gisteren werd ik overigens door de deelraad benoemd tot voorzitter van de commissie Bestuur, Sociaal en Veilig: een hele eer!

Geen besluit over wijkservicebus

02/04/2010

Resi Willemsen over de wijkservicebusDe deelraad van Delfshaven heeft een definitief besluit over de wijkservicebus uitgesteld. Het dagelijks bestuur (PvdA/Groenlinks) gaf aan dat het bestaande aanbod aan openbaar vervoer, vervoer op maat en de boodschappen plusbus voldoende de mobiliteit aan onze ouderen garandeert en een financiële dekking ontbreekt. De deelraad kon hij echter nog niet overtuigen.

Pascal Lansink (VVD Delfshaven) is blij met het besluit om de wijkservicebus eerst nog uitgebreid in de commissie Bestuur Sociaal en Veilig te behandelen. “In de commissie kunnen we ingaan op de kosten, maar belangrijker nog de meerwaarde van een wijkservicebus. De VVD Delfshaven pleit al jaren voor een bus die 55 plussers in Delfshaven vervoert. Het OV is voor deze doelgroep namelijk een te grote drempel vanwege het vele overstappen en voor vervoer op maat heb je een indicatie nodig”, stelt Lansink.

Stemgang Delfshaven rechtmatig

10/03/2010

De deelraad van Delfshaven heeft na een marathon zitting van de commissie onderzoek van de geloofsbrieven het advies van de commissie unaniem en ongewijzigd aangenomen. Daarnaast zijn alle geloofsbrieven goedgekeurd. Daarmee zijn de verkiezingen in de deelgemeente onomkeerbaar rechtmatig verklaard en kunnen alle nieuwe deelraadsleden worden beëdigd op 11 maart aanstaande.

“Omdat zowel in Rotterdam als in de deelgemeente Delfshaven sinds de verkiezingen op 3 maart twijfel is gerezen over het rechtmatige verloop van de (deel)gemeenteverkiezingen, en omdat dit vanuit het oogpunt van geloofwaardige democratie een zeer onwenselijke situatie is. Heeft de commissie er alles aan gedaan om het rechtmatige verloop van de verkiezingen zodanig vast te stellen, zodat iedere zweem van onrechtmatigheid wordt weggenomen”, aldus het advies van de commissie.

Uit het onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat er geen wettelijke gronden zijn om tot een gedeeltelijke of gehele hertelling of een herstemming  te besluiten. Volgens artikel P21 van de kieswet kan de raad namelijk alleen tot dergelijke maatregelen besluiten, als er een “ernstig vermoeden bestaat dat door een of meerdere stembureau’s zodanige fouten zijn gemaakt, dat zij van invloed zijn op de zetelverdeling”. De commissie heeft geen zodanige onrechtmatigheden kunnen constateren, dat deze van invloed zouden zijn op de zetelverdeling. Daarmee is de grondslag voor (gedeeltelijke) hertelling of herstemming niet aanwezig.

Veel onduidelijkheid onregelmatigheden

05/03/2010

Er bestaat bij de nieuwe fracties in de deelraad van Delfshaven veel onduidelijkheid over de stemgang van 3 maart. Niet alleen over het hoe en wat van de onregelmatigheden, maar ook over de gevolgen van die mogelijke onregelmatigheden voor de uitslag. 

Formeel is de uitslag op 5 maart 2010 om 10 uur vastgesteld door de voorzitter van het stemburo. Tegen deze uitslag kan nog verweer worden aangetekend. De fractievoorzitters van de nieuwe fracties krijgen een document waarin staat aangegeven op welke manier er verweer kan worden gemaakt.

Feit is dat er een onderzoek is aangekondigd door burgermeester Aboutaleb. De VVD wacht de resultaten van dit onderzoek af. Immers die resultaten hebben ook invloed op de stemgang voor de verkiezingen van de deelraad. Daarnaast zal de commissie onderzoek van de geloofsbrieven een advies afgeven over de rechtmatigheid van de stemgang en de toetreding van de nieuwe leden. Op 9 maart zal de oude deelraad op basis van het advies van de commissie een uitspraak doen over de stemgang.