Posts Tagged ‘Carlos Gonçalves’

Integriteit en bestuur

24/03/2011

De laatste weken is er veel gepubliceerd (AD/RTV Rijnmond) over Carlos Gonçalves (voorzitter deelraad Delfshaven) en het al dan niet integer handelen van zijn kant. De VVD Delfshaven heeft en zal zich vooralsnog buiten deze discussie houden en de bevindingen van het integriteitsonderzoek  – dat door Carlos Gonçalves is aangevraagd – afwachten.

De VVD Delfshaven heeft tot die tijd geen reden om de integriteit van deze bestuurder ter discussie te stellen of aan het publieke debat deel te nemen. Vragen over de integriteit van bestuurders zijn immers bijna altijd van persoonlijke aard en discussies hierover moeten op de juiste plaats en het juiste tijdstip gevoerd worden, met voldoende informatie om tot een standpunt te komen.

Veiligheid in Delfshaven terug naar 2006

11/02/2010

Overzicht cijfers

Het bestuur van Delfshaven viert terecht geen feestje naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde veiligheidscijfers. Na de forse daling  in 2008 zijn we voor de hele deelgemeente terug op het niveau van 2006. Hoewel dit een stijging betekent ten opzichte van 2008, is de VVD Delfshaven niet tevreden.

Bestuurder Carlos Gonçalves (PvdA) maakt zich terecht zorgen over de toekomst. De VVD Delfshaven heeft al vaker aangegeven dat de veiligheid alleen met forse investeringen verder kan stijgen. In mijn ogen liggen grote kansen in het aanpakken van de vieze verpauperde straten in Delfshaven. Dat geeft een akelig gevoel en heeft een direct effect op de veiligheidsbeleving. Hetzelfde geldt voor kapot straatmeubilair, onbegaanbare trottoirs, graffiti  en slechte verlichting.

Met de huidige begroting waarbij we bijna de helft uitgeven aan welzijn (ruim 18 miljoen euro in 2010), zijn grote stappen niet te nemen. De PvdA en GroenLinks zullen dus moeten kiezen. Gezien de standpunten van deze twee coalitiepartijen maak ik me net als Carlos Gonçalves ernstige  zorgen. De VVD Delfshaven is duidelijk: op een veilige woonomgeving hebben bewoners recht. Het is een kerntaak van de overheid daar zorg voor te dragen.