Posts Tagged ‘bruggen’

Brug open, Delfshaven potdicht

23/03/2010

File WestzeedijkDelfshaven is eigenlijk een eiland en wordt verbonden met het “vaste land” door vijf bruggen. Als een van die bruggen openstaat, ontstaat er een waar verkeersinfarct. Zo liep ik vandaag over de Westzeedijk, waar een file stond tot aan Schiemond als gevolg van een openstaande brug. Verderop op de Willem Buytewechstraat stond het sluipverkeer tot aan de Schiedamseweg. Leuk wonen, dat Delfshaven!

De VVD Delfshaven pleit al jaren voor een mobiliteitsvisie. Een visie op verkeer dus: waar willen we welk verkeer en hoe garanderen we een goede doorstroom. Want goede verkeersdoorstroming is van belang voor de luchtkwaliteit, economieFile Willem Buytewechstraat en het woonklimaat. In de verkennende gesprekken met de PvdA hebben wij dit punt dan ook ingebracht. Met de toenemende bewoning op het Lloydkwartier en Mullerpier zal de verkeersbelasting op bijvoorbeeld de Westzeedijk alleen maar toenemen. Tijd dus voor een doordacht plan over hoofdverkeersaders, groene golven, goede afspraken met het havenbedrijf (bruggen dicht tijdens de spits!) enzovoorts!

Ik hoop dat de nieuwe coalitie – wederom bestaande uit PvdA en GroenLinks – het belang van een goede doorstroming van (auto)verkeer eindelijk zullen begrijpen.